Μετά την απόρριψη του σχεδίου της ΤτΕ για τα NPEs από τον SSM… υποβάλλει νέο τροποποιώντας ριζικά την αρχική πρόταση

Μετά την απόρριψη του σχεδίου της ΤτΕ για τα NPEs από τον SSM… υποβάλλει νέο τροποποιώντας ριζικά την αρχική πρόταση
Εάν η νέα πρόταση κατατεθεί στην DGComp τέλη Σεπτεμβρίου 2019 θα απαιτηθούν 8 μήνες για να αξιολογηθεί οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι Καλοκαίρι 2020… ενώ το APS ή Ιταλικό μοντέλο θα έχει εφαρμοστεί.
Στην κατάθεση νέας πρότασης προσανατολίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα NPEs σύμφωνα με πληροφορίες.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα της Ελλάδος είχε υποβάλλει πριν μήνες μια πρόταση για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων για την οποία το bankingnews ήταν ίσως το μόνο μέσο ενημέρωσης που είχε προειδοποιήσει ότι θα απορριφθεί.
Η πρόταση της ΤτΕ περιληπτικά περιλάμβανε την δημιουργία μιας εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου θα μεταφέρονταν έως 40 δισεκ. NPEs και 7,3 δισεκ. κεφάλαια DTC από τις τράπεζες.
Η πρόταση αυτή όπως είχε παρουσιαστεί απορρίφθηκε από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών.
Στο μεσοδιάστημα η πρόταση της κυβέρνησης, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της J P Morgan το ιταλικό μοντέλο που περιλαμβάνει κρατικές εγγυήσεις στα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες στα τιτλοποιημένα NPEs… προχωράει και έως τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp.
Η ΤτΕ και ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας εκτέθηκαν με την πρόταση που υπέβαλλαν αφενός γιατί απορρίφθηκε από τον SSM, αφετέρου γιατί ήξεραν ότι θα απορριφθεί.
Έτσι λοιπόν στην Κεντρική Τράπεζα έχουν αποφασίσει να τροποποιήσουν ριζικά την αρχική πρόταση που είχαν υποβάλλει με το SPV και την μεταφορά προβληματικών δανείων και αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Η νέα πρόταση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προσεχώς εστιάζεται στο DTC στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Να σημειωθεί ότι η πρόταση της ΤτΕ θα κόστιζε ετησίως περί τα 700 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο.
Ταυτόχρονα η αρχική πρόταση της ΤτΕ θα επιβάρυνε τις τράπεζες περί τα 5 δισεκ. σε κεφάλαια.
Είχε τόσες πολλές ατέλειες η πρόταση της ΤτΕ που ουσιαστικά καμία τράπεζα δεν θα την υιοθετούσε ούτε καν η Alpha bank η οποία σημειωτέον… υιοθετεί μοντέλο Eurobank με 10-12 δισεκ. NPEs που θα τιτλοποιήσει.
Η νέα πρόταση της ΤτΕ φέρει ριζικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόταση και ευελπιστούν στην Κεντρική Τράπεζα ότι θα περάσει από την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ωστόσο με βάση πληροφορίες του bankingnews, η νέα πρόταση της ΤτΕ ενώ όντως έχει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική τελείως άκυρη πρόταση… συνεχίζει να έχει θολά σημεία τα οποία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εάν η νέα πρόταση κατατεθεί στην DGComp τέλη Σεπτεμβρίου 2019 θα απαιτηθούν 8 μήνες για να αξιολογηθεί οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι Καλοκαίρι 2020… ενώ το APS ή Ιταλικό μοντέλο θα έχει εφαρμοστεί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS