Προς κατάργηση η αναδρομική ισχύ του «πλαφόν» για τα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών

Προς κατάργηση η αναδρομική ισχύ του «πλαφόν» για τα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών
Η αλλαγή θα γίνει έως τα τέλη της χρονιάς, όπως διαφάνηκε σε συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον υφυπουργό Ενέργειας
Σε λύση ώστε αν έναν ένας επενδυτής έχει δρομολογήσει φωτοβολταϊκά πάρκα εκτός διαγωνισμών πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2019, να έχει ίση μεταχείριση ως προς την εφαρμογή του «πλαφόν» που τέθηκε σε ισχύ από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έχει αποφασίσει να προχωρήσει το ΥΠΕΝ.
Σε συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του ΣΠΕΦ με τον υφυπουργό Ενέργειας Γ. Θωμά την περασμένη εβδομάδα, διαφάνηκε πως το υπουργείο συμφωνεί με τη θέση του Συνδέσμου, ότι με τον τρόπο θέσπισης του «πλαφόν» που αποφάσισε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ουσιαστικά κατέστησε αναδρομική την εφαρμογή του μέτρου.
Επομένως, για να άρει την αναδρομικότητα, το ΥΠΕΝ πρόκειται να αλλάξει τη σχετική ρύθμιση μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεων που σχεδιάζει για την απλοποίηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Προτάσεις του ΣΠΕΦ

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τους Σ. Λουμάκη (πρόεδρο), Ε. Τζαννίνη (Μέλος ΔΣ) και Ι. Μεσσαρίτη (Μέλος ΔΣ), ενώ σε αυτήν ο ΣΠΕΦ παρουσίασε τις δύο εναλλακτικές προτάσεις που έχει καταρτίσει, για να καταργηθεί η αναδρομικότητα.
Σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, μία λύση θα ήταν να αντικατασταθεί η πρόβλεψη του νόμου 4602 για μέχρι 2 μονάδες, σε ποσό εγκατεστημένης ισχύος – π.χ. έως 1 MW εν τέλει κατά κεφαλήν ανά φυσικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα.
Επίσης, ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν να μην προσμετρώνται τα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών που λειτούργησαν μετά την 1/1/16, αλλά έχουν ημερομηνία αίτησης όρων σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν γνώριζαν ότι πρόκεται να μπει περιορισμός.

Έλεγχος του ΔΑΠΕΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι το «πλαφόν» θεσπίσθηκε με τον νόμο 4602/2019, προβλέποντας αριθμητικό όριο δύο έργων εκτός διαγωνισμών (μέγιστης συνολικής ισχύος έως 1 MW αφού δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες) εν τέλει για κάθε φυσικό πρόσωπο, για πάρκα για τα οποία θα υποβάλει αιτήσεις όρων σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και θα τα ηλεκτρίσει μετά την 1 Ιανουαρίου 2020.
Έτσι, από τις 28 Φεβρουαρίου κι έπειτα, πριν από την υπογραφή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής (ΣΕΣΤ) για κάποιο έργο, ο ΔΑΠΕΕΠ ελέγχει αν ο επενδυτής έχει συμπληρώσει ή όχι δύο αιτήσεις όρων σύνδεσης για πάρκα εκτός διαγωνισμών.
Όπως είναι φυσικό, το όριο αυτό δεν αφορά τα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών που μπορεί να έχει ξεκινήσει κανείς να υλοποιεί πριν από τις 28/2/2019 και από τις 1/1/16, όταν θεσπίσθηκε το σχετικό πλαίσιο με τον νόμο 4414/2016.
Επομένως, αν ένας επενδυτής έχει καταθέσει όρους σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ πριν από τον Φεβρουάριο του 2019 π.χ. για 3 έργα εκτός διαγωνισμών, τότε μπορεί να τα υλοποιήσει όλα χωρίς κανένα περιορισμό, υπογράφοντας για το καθένα σύμβαση ΣΕΣΤ με τον ΔΑΠΕΕΠ.

«Πόρτα» σε νέες επενδύσεις

Ωστόσο, το πρόβλημα με τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πριν από τον Φεβρουάριο του 2019, ανακύπτει στην περίπτωση που σχεδίαζαν να υλοποιήσουν νέα έργα μετά τις 28/2/2019, καταθέτοντας αίτηση όρων σύνδεσης μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Κι αυτό γιατί, κατά τον έλεγχο, ο ΔΑΠΕΕΠ δεν εξετάζει για κάθε φυσικό πρόσωπο αν έχει υποβάλει δύο αιτήσεις από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 κι έπειτα, αλλά από τον Ιανουάριο του 2016.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως, για τον επενδυτή του παραπάνω παραδείγματος, έχει πλέον κλείσει αυτομάτως η «πόρτα» για την υλοποίηση ενός νέου έργου, αφού έχει ήδη υπερβεί τις δύο αιτήσεις.
Κι αυτό, παρόλο που, πριν από την ψήφιση του 4602/2019, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει πως πρόκειται να θεσπισθεί «πλαφόν».

Ανέφικτο το 1MW

Βέβαια, αν ένας επενδυτής έχει καταθέσει πριν από τις 28/2/2019 αίτηση για ένα μόνο πάρκο, μπορεί να υλοποιήσει ένα έργο ακόμη.
Ωστόσο, αν το πρώτο του πάρκο ήταν μικρότερης ισχύος από 500 MW, τότε με το νέο έργο του δεν θα μπορεί να εξαντλήσει το όριο του 1 MW, που έχει ένας νέος επενδυτής, ο οποίος αποφάσισε μετά τις 28/2/2019 να υλοποιήσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα εκτός διαγωνισμών.
Αυτό σημαίνει πως ένας νέος επενδυτής έχει πλεονέκτημα, αφού θα καταρτίσει τα σχέδιά του λαμβάνοντας υπόψη το «πλαφόν». Επομένως, στην περίπτωση που θέλει να αξιοποιήσει όλη την επιτρεπόμενη ισχύ, θα δρομολογήσει δύο έργα ισχύος 500 KW το καθένα.

www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS