Πρόβλημα ροών για τους ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ με συμβάσεις FiP λόγω μη ψήφισης τροπολογίας για τις αμοιβές τους

Πρόβλημα ροών για τους ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ με συμβάσεις FiP λόγω μη ψήφισης τροπολογίας για τις αμοιβές τους
Εκκρεμεί η τροπολογία που θα «συγχρονίζει» την υποχρέωση των μονάδων για συμμετοχή στην αγορά, με τη μετάθεση λειτουργίας του ΦΟΣΕΤεΚ

Μηδενικά έσοδα «γράφουν» από την 1η Ιουλίου στα βιβλία τους οι εταιρείες που λειτουργούν έργα ΑΠΕ με σύμβαση Feed in Premium, καθώς από εκείνη την ημερομηνία κι έπειτα υπάρχει νομικό κενό για τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν.
Επομένως, τους δύο μήνες που έχουν ήδη μεσολαβήσει (Ιούλιος και Αύγουστος), δεν ήταν δυνατόν να εκδοθούν τιμολόγια για την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι μονάδες με σύμβαση FiP, δημιουργώντας έτσι λογιστικό «άνοιγμα» για τους παραγωγούς.
Το κενό δημιουργήθηκε καθώς ακόμη εκκρεμεί η ψήφιση τροπολογίας η οποία θα παρέτεινε το μεταβατικό καθεστώς αποζημίωσης που ίσχυε πριν από την 1η Ιουλίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων, δηλαδή την αμοιβή τους έναντι (σε ποσοστό 90%) για την ενέργεια που παράγουν.
Έτσι, με δεδομένο πως το συγκεκριμένο καθεστώς έληξε την 30ή Ιουλίου, αυτομάτως «έμεινε στον αέρα» η τιμολόγηση της ενέργειας που παράγουν.

Επιστολή στο ΥΠΕΝ

Τα έργα με Feed in Premium που βρίσκονται σε λειτουργία εκτιμάται πως αγγίζουν τα 200 MW.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιες μονάδες έστειλαν στα τέλη Ιουλίου σχετική επιστολή στο ΥΠΕΝ, όπου επισήμαιναν το πρόβλημα, καθώς και την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο άμεση ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, ώστε να μην παραταθεί.
Με δεδομένη την καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων από τον ΔΑΠΕΕΠ, προς το παρόν η αδυναμία τιμολόγησης σημαίνει πως οι παραγωγοί δεν έχουν απλώς εγγράψει στα έσοδά τους τις αποζημιώσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Επίσης, θεωρείται δεδομένο ότι όταν ψηφισθεί η εν λόγω τροπολογία θα έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που σημαίνει πως δεν πρόκειται να χάσουν τις αμοιβές τους.

Κενό στις ταμειακές εισροές

Ωστόσο, το λογιστικό «άνοιγμα» είναι προδιαγεγραμμένο να μετατραπεί και σε ταμειακό, με την έννοια ότι θα διαταραχθούν οι ταμειακές τους ροές.
Κι αυτό γιατί, ακόμη κι αν η τροπολογία ψηφισθεί εντός του τρέχοντος μήνα, τότε η ενέργεια που παράχθηκε το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου θα τιμολογηθεί κι αυτή με ημερομηνία Σεπτεμβρίου.
Επομένως, όταν ο ΔΑΠΕΕΠ θα εξοφλήσει τα τιμολόγια του Ιουνίου και στη συνέχεια του Ιουλίου, τα συγκεκριμένα έργα δεν θα λάβουν αποζημιώσεις, αφού τους αντίστοιχους μήνες δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια γι’ αυτά.
Επομένως, οι εταιρείες θα αποζημιώνονται για το τρίμηνο Ιούλιος - Σεπτέμβριος, όταν εξοφληθούν τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου.
Κάτι που σημαίνει πως θα προκύψει ένα δίμηνο κενό στα ταμειακά τους έσοδα, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται σε μηνιαία βάση στις περισσότερες οικονομικές τους υποχρεώσεις (όπως π.χ. προς τις τράπεζες).

Μετάθεση λειτουργίας του  ΦΟΣΕΤεΚ

Στα έργα FiP που ήδη λειτουργούν συμπεριλαμβάνονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί άνω των 500 kW, οι οποίοι προκρίθηκαν είτε μέσω του πιλοτικού διαγωνισμού του 2016, είτε από τη δημοπρασία της Κατηγορίας Ι που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2018.
Επίσης, «αγγίζει» τα έργα ΑΠΕ (αιολικά άνω των 3 MW και φωτοβολταϊκά άνω των 500 kW) τα οποία υπέγραψαν με τον ΛΑΓΗΕ συμβάσεις με διοικητικά οριζόμενη ΣΕΔΠ, από το τέλος του 2016 έως και περίπου την έναρξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, μετά τον πιλοτικό διαγωνισμό.
Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα ανέκυψε με τη μετάθεση της λειτουργίας του ΦΟΣΕΤεΚ από την 1η Ιουλίου 2019 στη 1η Οκτωβρίου εφέτος.
Ωστόσο, η μετάθεση αυτή δεν συνοδεύτηκε και με αντίστοιχη αλλαγή του καθεστώτος αμοιβής των μονάδων με Feed in Premium, για τις οποίες παρέμεινε η υποχρέωση από την 1η Ιουλίου να αμείβονται μέσα από τη συμμετοχή τους στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ).
Κάτι που ήταν αδύνατο, από τη στιγμή που δεν θα ξεκινούσε παράλληλα ο ΦΟΣΕΤεΚ. 

Παράταση του μεταβατικού τρόπου αποζημίωσης

Επομένως, για να μπορεί να τιμολογηθεί η ενέργεια που παράγουν οι μονάδες, θα έπρεπε να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση για το μεταβατικό χρονικό διάστημα, η οποία θα απεμπλέκει τις πληρωμές από τη συμμετοχή στην αγορά, παρατείνοντας τον μεταβατικό τρόπο αποζημίωσης.
Αν ο ΦΟΣΕΤεΚ ξεκινήσει όντως να λειτουργεί την 1η Οκτωβρίου, από τον επόμενο μήνα θα ομαλοποιηθούν οι αμοιβές των μονάδων FiP.
Ωστόσο, και πάλι θα χρειαστεί η τροπολογία, ώστε να αποζημιωθούν για το διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr 
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS