Η επανατιμολόγηση στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των τραπεζών λόγω της ΕΚΤ

Η επανατιμολόγηση στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των τραπεζών λόγω της ΕΚΤ
Πρόσω ολοταχώς βάζουν οι ελληνικές  τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων
Σε δύο πόλους θα κινηθεί με πολύ προσοχή η τιμολόγηση που πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες με στόχο έναν και μόνον: Να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις όπως αυτές τις προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγχρόνως όμως να περισωθεί και η υγεία των ισολογισμών των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε εναγώνια προσπάθεια να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τα κόκκινα δάνεια.

Μεγάλη μείωση στα επιτόκια καταθέσεων

Πρόσω ολοταχώς βάζουν  λοιπόν οι ελληνικές  τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων μετά την άρση των capital controls η οποία δεν είχε επιδράσεις  ούτε θετικές ούτε αρνητικές για το ύψος των καταθέσεων και μετά τις αποφάσεις που έλαβε η ΕΚΤ η οποία έδωσε το σχετικό σήμα.
Σε ότι αφορά την άρση των capital controls δεν παρατηρήθηκαν καθόλου εκροές καταθέσεων προς το εξωτερικό ενώ οι ειροές ήταν πολύ περιορισμένες και κυρίως αφορούσαν το σπάσιμο κάποιων  διεθνών αμοιβαίων διαχείρισης διαθεσίμων που είχαν μεγάλο κόστος για τους μεριδιούχους, τόσο μεγάλο που να επηρεάζεται ακόμη και το κεφάλαιό τους.
Οπως λένε στο Bankingnews καλά πληροφορημένες πηγές, η προσπάθεια προς την κατεύθυνση μείωσης των επιτοκίων θα είναι πανευρωπαϊκή, γιατί μόνον έτσι οι τράπεζες και κυρίως οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να σώσουν τους ισολογισμούς τους.
Ετσι τα επιτόκια προθεσμίας που ακόμα τώρα κινούνται στις 60 μονάδες βάσης όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές θα τείνουν σταδιακά πιο  κοντά στο μηδέν.

Η επανατιμολόγηση των χορηγήσεων

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται αφορά την επανατιμολόγηση των δανείων και κατά πόσον αυτή θα πλήξει τα έσοδα και την κερδοφορία των τραπεζών όπως άλλωστε αναφέρουν στις πρόσφατες εκθέσεις τους η Deutsche Bank και η Goldman Sachs.
Η απάντηση που δίδεται από τις ελληνικές τράπεζες σε αυτό το ερώτημα είναι αρνητική διότι  όπως εξηγούν, η νέα παραγωγή δανείων βαίνει αυξανόμενη και αυτή η παραγωγή βρίσκεται σε επιτόκιο υψηλότερο του επιτοκίου stock που είναι χαμηλό.
Οπότε η ενισχυμένη συμβολή αυτής της παραγωγής κάνει τα έσοδα από τόκους ανθεκτικά.
Από την άλλη πλευρά οι τράπεζες κοστολογώντας τις επιπτώσεις από τις εξαγγελίες της ΕΚΤ, αναφέρουν πως το tiering θα τις επηρρεάσει θετικά καθώς από αρνητική απόδοση 50 μονάδες βάσης η πλεονάζουσα ρευστότητα θα οδηγηθεί σε κόστος μηδενικό εντός των ορίων που ευσταθούν για την ελληνική αγορά ενώ σε ότι αφορά το ΤLTRO  πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για περιόδους έως και τεσσάρων ετών οι τράπεζες λένε πως μπορούν να πάρουν πρόσθετο  συναρτήσει πάντοτε της ύπαρξης καλυμμάτων.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS