Κάτω του 5% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank... ενώ οι short θέσεις παραμένουν

Κάτω του 5% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank... ενώ οι short θέσεις παραμένουν
Blackrock Investment Management UK Limited κατέχει από τις 29 Αυγούστου short θέσεις στην Alpha Bank ίσες με το 1,01% του μετοχικού της κεφαλαίου
Κάτω του 5% είναι πλέον η συμμετοχή της BlackRock στην Alpha Bank, όπως ενημέρωσε η εταιρεία στις 16.9.2019.
Image

Στο μεταξύ, η Blackrock Investment Management UK Limited κατέχει από τις 29 Αυγούστου short θέσεις στην Alpha Bank ίσες με το 1,01% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS