Ασφαλιστικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και ασφαλισμένους 7 Περιφερειών που έχουν πληγεί από πλημμύρες

Ασφαλιστικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και ασφαλισμένους 7 Περιφερειών που έχουν πληγεί από πλημμύρες
Βάσει νόμου, εκτός από τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, προβλέπεται σειρά διευκολύνσεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Υπεγράφη από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Νότη Μηταράκη η εγκύκλιος για την παροχή οδηγιών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις διευκολύνσεις που προβλέπονται σε ό,τι αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πλημμύρες.
H υπογραφή της εγκυκλίου που ανοίγει τον δρόμο για τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις εκκρεμούσε, παρότι είχαν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες.
Η απόφαση καλύπτει πληγέντες από τις πλημμύρες: α) σε περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας (27-28 Νοεμβρίου 2018), β) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (6 Μαΐου 2018), γ) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (8 Ιουλίου 2018), δ) στον Δήμο Σκιάθου (30 Σεπτεμβρίου 2018) ε) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (30 Νοεμβρίου 2017 έως 4 Δεκεμβρίου 2017), στ) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (6-7 Μαΐου 2018), ζ) σε περιοχές του Δήμου Λοκρών (29-30 Σεπτεμβρίου 2018) και η) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (16-17 Νοεμβρίου 2017).
Σημειώνεται ότι βάσει νόμου, εκτός από τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπεται σειρά διευκολύνσεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ενεργοποιούνται οι πάγιες διατάξεις που προβλέπονται από τον νόμο με τις οποίες:
- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
- Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
- Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS