Επαγγελματική ασφάλιση 18.000 Μηχανικών του ΤΜΕΔΕ από την Allianz

Επαγγελματική ασφάλιση 18.000 Μηχανικών του ΤΜΕΔΕ από την Allianz
Η Allianz σχεδίασε ένα εξειδικευμένο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των τεχνικών επαγγελμάτων που ασκούν τα μέλη του ΤΜΕΔΕ
Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας για διάφορους κλάδους εργαζομένων. Έτσι μετά τον Σκλαβενίτη τη σκυτάλη πήραν οι Μηχανικοί Εργολήπτες Δημοσίων Εργων μέσω διαγωνισμού του ταμείου τους ΤΜΕΔΕ, που ανέθεσε στην Allianz Ελλάδος, τις ανταποδοτικές παροχές 18.000 μελών του από την 1η Αυγούστου.
Το 2018, οι ομαδικές ασφαλίσεις για την Allianz έκλεισαν με αύξηση παραγωγής 36% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, ενώ και το 2019 η πορεία ανάπτυξης συνεχίζεται σημειώνοντας 7,9/% αύξηση παραγωγής στο 1ο εξάμηνο συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2018.
Το πλήθος δε των νέων εργασιών, το 2018 αυξήθηκε κατά 50% σε σύγκριση με το 2017, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί κι επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνογνωσία, την πληρότητα των καλύψεων και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της Allianz για την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Η Allianz σχεδίασε ένα εξειδικευμένο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των τεχνικών επαγγελμάτων που ασκούν τα μέλη του ΤΜΕΔΕ.
Οι ασφαλιστικές παροχές του προγράμματος μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από δύο βασικούς πυλώνες, την Επαγγελματική Aστική Ευθύνη και την Ασφάλεια Ζωής και Υγείας.
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης: Οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχει εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε κάλυψη:
-Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης – επίβλεψης
-Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
Ζωής – Υγείας: Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:
-Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας
-Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS