Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου του ΑΔΜΗΕ – Μειωμένα κέρδη στο εξάμηνο

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου του ΑΔΜΗΕ – Μειωμένα κέρδη στο εξάμηνο
Η εισηγμένη έχει μηδενικές σχεδόν υποχρεώσεις (14 χιλ. ευρώ) και καθαρή θέση 585,1 εκατ. ευρώ.
Μειωμένα καθαρά κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ από 21,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Τα EBITDA υποχώρησαν στα 19,9 εκατ. ευρώ από 21,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα λόγω είσπραξης μερίσματος από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανήλθαν στα 26,6 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη έχει μηδενικές σχεδόν υποχρεώσεις (14 χιλ. ευρώ) και καθαρή θέση 585,1 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η αποτίμηση είναι στα 488 εκατ. ευρώ περίπου.
Η διοίκηση σημειώνει πως δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας για το 2019, η διοίκηση θα προσπαθήσει να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της.
Σ’ αυτό θα συνδράμει και η βούλησή της για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα.


BREAKING NEWS