Πάλι... υπό έρευνα η Deutsche Bank - Ύποπτη για παράνομες αγορές δικών της ομολόγων

Πάλι... υπό έρευνα η Deutsche Bank - Ύποπτη για παράνομες αγορές δικών της ομολόγων
Επειδή οι τίτλοι έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τις τράπεζες να απορροφούν ζημιές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εγκρίνουν τυχόν επαναγορές
Μία ακόμη έρευνα από τις εποπτικές αρχές δείχνει να αντιμετωπίζει η Deutsche Bank, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα για μη εγκεκριμένες αγορές των δικών της ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.
Η ΕΚΤ εξετάζει την αγορά τίτλων της Deutsche Bank για πολλά χρόνια μέχρι το 2017, όταν έλαβε έγκριση για μελλοντικές συμφωνίες.
Επειδή οι τίτλοι έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τις τράπεζες να απορροφούν ζημιές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εγκρίνουν τυχόν επαναγορές.
Η Deutsche Bank θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόστιμο αν ξεκινήσει επίσημη διαδικασία.
Η Sueddeutsche Zeitung, η οποία δημοσίευσε για πρώτη φορά τις προθέσεις της ΕΚΤ, ανέφερε ότι το πρόστιμο θα μπορούσε να φθάσει το διπλάσιο των κερδών ή των εξοικονομήσεων που πραγματοποίησε η τράπεζα από μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αν και δεν ήταν σαφές εάν θα επιβληθεί πρόστιμο στην Deutsche Bank.
Η γερμανική τράπεζα έχει ήδη πληρώσει περισσότερα πρόστιμα και νομικούς συμβιβασμούς από ό, τι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή τράπεζα από τις αρχές του 2008.
Αυτές οι συναλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, έγιναν για να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για τους επενδυτές σε πρόσθετα ομόλογα της Κατηγορίας 1, χρέος που μπορεί να διαγραφεί εάν ο δείκτης κεφαλαίου της τράπεζας υποχωρήσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.
Οι τίτλοι έχουν αποδειχθεί ευμετάβλητοι τα τελευταία χρόνια, επειδή οι αγορές ανησυχούσαν για τις δαπανηρές αναδιαρθρώσεις και τα μεγάλα πρόστιμα της τράπεζας.

www.bankingnewss.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS