Την παρέμβαση της ΡΑΕ ζητά η βιομηχανία για τον τρόπο υπολογισμού από τη ΔΕΗ της χρέωσης CO2

Την παρέμβαση της ΡΑΕ ζητά η βιομηχανία για τον τρόπο υπολογισμού από τη ΔΕΗ της χρέωσης CO2
Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η μεθοδολογία επιτρέπει πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από το κόστος της ΔΕΗ για δικαιώματα εκπομπών
Το ζήτημα της αδιαφάνειας στη μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης CO2 που εφαρμόζει η ΔΕΗ στα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης θέτει για μια ακόμη φορά η βιομηχανία, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ για το θέμα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί αλλεπάλληλες επαφές με τους φορείς της αγοράς ενέργειας.
Όπως υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού και κυρίως αναπροσαρμογής της συγκεκριμένης χρέωσης στα τιμολόγια της ΔΕΗ, χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και επιτρέπει υπερβολικές επιβαρύνσεις πολύ μεγαλύτερες από το κόστος που υφίσταται η ίδια η επιχείρηση για τα δικαιώματα εκπομπών CO2.
Το πρόβλημα καθίσταται ακόμη μεγαλύτερο μετά τις τελευταίες αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται στη Μέση Τάση, πλήττοντας καίρια την ανταγωνιστικότητα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Πολύ δε περισσότερο που η χρέωση CO2 αποτελεί περίπου το 35% στο ανταγωνιστικό κόστος των βιομηχανικών τιμολογίων της ΔΕΗ.

Σύσταση της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ

Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα είχε τεθεί στη ΡΑΕ ήδη από την Άνοιξη με δυο επιστολές της ΕΒΙΚΕΝ. και τον Μάιο η Αρχή παρενέβη, συστήνοντας στη ΔΕΗ να συμπεριλάβει στα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης χρέωσης CO2 ώστε να πληρούνται οι όροι της διαφάνειας και της επαληθευσιμότητας.
Έκτοτε δεν υπήρξε καμία κίνηση από την πλευρά της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το θέμα να τίθεται και πάλι από τις επιχειρήσεις ειδικά μετά και τις πρόσφατες αυξήσεις.
Όπως υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις ο μηχανισμός αναπροσαρμογής της χρέωσης του κόστους εκπομπής CO2 που εφαρμόζει η ΔΕΗ είναι αδόκιμος, καθώς δεν αντανακλά τις διακυμάνσεις στο αποτύπωμα άνθρακα το οποίο μεταβάλλεται σημαντικά από μήνα σε μήνα.
Έτσι η χρέωση του CO2 που έχει ενσωματώσει η ΔΕΗ στα τιμολόγια του Ιανουαρίου 2019 ήταν 17,4 ευρώ/MWh για την Υψηλή Τάση, και 18 ευρώ/MWh για τη Μέση Τάση, εξαιτίας του πολύ υψηλού αποτυπώματος άνθρακα της ΔΕΗ τον Δεκέμβριο του 2018, σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή τιμή δικαιωμάτων CO2.
Ωστόσο το αποτύπωμα άνθρακα της ΔΕΗ τους επόμενους μήνες μειώθηκε σημαντικά αλλά ο μηχανισμός αναπροσαρμογής της χρέωσης ενεργοποιήθηκε μόνο τον Μάιο.
Έτσι η χρέωση CO2 παρέμεινε σταθερή στα 17,4 ευρώ/MWh την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου και στα 14,09 ευρώ/MWh την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου.

Υψηλότερες χρεώσεις

Σύμφωνα με υπολογισμούς εάν η τιμή των CO2 αναθεωρούνταν κάθε μήνα λαμβάνοντας υπ΄ όψη το αποτύπωμα άνθρακα, η χρέωση θα ήταν για τον Φεβρουάριο 15 ευρώ/MWh, τον Μάρτιο 10 ευρώ/MWh, τον Απρίλιο 10,8 ευρώ/MWh, τον Ιούνιο 10 ευρώ/MWh, τον Ιούλιο 12 ευρώ/MWh και τον Αύγουστο 12,2 ευρώ/MWh.
Είναι σαφές ότι η διαφορά στις χρεώσεις είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα.
Επισημαίνουν δε ότι ενώ στις νέες συμβάσεις που υπέγραψε η ΔΕΗ με τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης δεν περιλαμβάνεται ρήτρα αναπροσαρμογής, στα αυξημένα τιμολόγια Μέσης Τάσης τη διατηρεί, ενώ έχει ήδη αποδεχθεί ότι είναι τουλάχιστον προβληματική.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS