Τα μειωμένα κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων επηρέασαν τα κέρδη της Intercontinental International

Τα μειωμένα κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων επηρέασαν τα κέρδη της Intercontinental International
Ο όμιλος έχει χαμηλή μόχλευση και η μετοχή διαπραγματεύεται με discount έναντι της εσωτερικής αξίας
Καλή καθαρή κερδοφορία εμφάνισε στο εξάμηνο η Intercontinental International παρά το γεγονός ότι τα κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων ήταν σημαντικά λιγότερα στο πρώτο φετινό εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό.
Ο όμιλος έχει χαμηλή μόχλευση και η μετοχή διαπραγματεύεται με discount έναντι της εσωτερικής αξίας.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από μισθώματα σε επίπεδο Ομίλου Intercontinental International κατέγραψαν άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο κατά 23%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 30,5%.
Οι αντίστοιχες μεταβολές για την Εταιρεία είναι 18,4% και 29,3%.
Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 4,172 εκατ. ευρώ έναντι 3,392 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 3,791 εκατ. ευρώ, έναντι 3,203 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στην εύλογη αξία ανήλθαν σε 338 χιλιάδες ευρώ (Α’ εξάμηνο 2018: 3,063 εκατ. ευρώ), ενώ αυτά της Εταιρείας ανήλθαν σε 334 χιλιάδες ευρώ (Α’ εξάμηνο 2018: 2,949 εκατ. ευρώ).
Ο φόρος του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο 2019 ανήλθε σε 388 χιλιάδες ευρώ, διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 3,260 εκατ. ευρώ (Α’ εξάμηνο 2018: 354 χιλιάδες ευρώ, διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 4,908 εκατ. ευρώ).
Η μείωση στα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, οφείλεται κυρίως στα μειωμένα κέρδη από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων.
Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν περαιτέρω αύξηση στο 2019, με τη συνολική τους αξία να φτάνει τις 93,860 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2018 94,733 εκατ. ευρώ)
Το συνολικό ποσό των επενδύσεων εμφανίζεται μειωμένο λόγω της πώλησης τριών ακινήτων μέσα στην περίοδο αναφοράς.
Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Όμιλου αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του Ομίλου και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του Επενδυτικού Σχεδίου, σημειώνει η διοίκηση.
Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί την υψηλή εισπραξιμότητα των μισθωμάτων και την απουσία ουσιωδών επισφαλειών, γεγονός που χαρακτηρίζει την ποιότητα των κερδών του ως υψηλή.
Οι προοπτικές του Ομίλου, σύμφωνα με τη διοίκηση, για το έτος επηρεάζονται από την πορεία της αγοράς των ακινήτων.
Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων, με υψηλά ποσοστά πληρότητας, μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όμιλος διατηρεί χαμηλά λειτουργικά κόστη.
Εκτιμώντας πως η κτηματαγορά θα ακολουθήσει μια συγκρατημένη αλλά σταθερή ανάκαμψη, αναμένεται να συνεχιστεί η κερδοφόρα πορεία των μεγεθών μέχρι το τέλος του 2019.
Οι προβλέψεις του Ομίλου για σταδιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα επαγγελματικά ακίνητα άρχισαν να επιβεβαιώνονται.
Ο κλάδος των Α.Ε.Ε.Α.Π. φαίνεται πως θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια κτηματαγορά.
Παράλληλα, διάφορα επενδυτικά οχήματα αυξάνουν τη ζήτηση για Ελληνικά ακίνητα, κυρίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στους τουριστικούς προορισμούς υψηλού ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται πως η αποτίμηση στο ταμπλό ανέρχεται στα 66,7 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής να είναι στα 6,35 ευρώ, ενώ η εσωτερική αξία της μετοχής είναι στα 6,92 ευρώ.

Γ.Κ. 
www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS