ΕΑΕΕ: Μεγάλη αύξηση 9,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019

ΕΑΕΕ: Μεγάλη αύξηση 9,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου  2019
Στα 949 εκατ. ευρώ
Μεγάλη αύξηση κατά 9,6% (949 εκ. ευρώ) καταγράφει η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους στις 52 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, γεγονός που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στον τομέα αυτό για περισσότερες παροχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, οι 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουνίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Στον κλάδο ζωής η παραγωγή κυμάνθηκε στα 949 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Στον κλάδο ζημιών παρατηρήθηκε μείωση 0,7% με την παραγωγή να κυμαίνεται περίπου στο 1,05 δισ. ευρώ.
Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Ιουνίου 2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS