Κέκροψ: Τώρα περιμένει κτηματολόγιο και εκδίκαση προσφυγών – Πως αποτυπώνονται τα ακίνητά της

Κέκροψ: Τώρα περιμένει κτηματολόγιο και εκδίκαση προσφυγών – Πως αποτυπώνονται τα ακίνητά της
Η Εταιρεία όπου απαιτείται προβαίνει σε συμπληρωματικές πράξεις ώστε να επιτύχει την άρση απαλλοτρίωσης για συγκεκριμένα ακίνητα
Χωρίς την αναφορά «σε επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο» παρουσιάζονται πλέον στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου τα… πολυδιαφημισμένα οικόπεδα της Κέκροψ στην ευρύτερη περιοχή του λατομείου μετά και την απόφαση του Εφετείου Αθηνών (3039/2019).
Η επίλυση του σημαντικού αυτού θέματος, βγάζει ένα βάρος από την εταιρεία, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλά να λυθούν αφού για τα ακίνητά της συνολικά υπάρχουν ακόμα θέματα.
Όπως αναφέρει μετά την πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (3039/2019), η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να καταστεί η απόφαση αμετάκλητη και να εγγραφεί το δικαίωμα κυριότητας της στο Κτηματολόγιο.
Η Εταιρεία θα προχωρήσει στην επαναγνώριση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την οριστική μεταγραφή του δικαιώματος κυριότητας της στο Κτηματολόγιο.
Σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας συνεχίζει να τελεί υπό απαλλοτρίωση από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και τον Δήμο Χαλανδρίου.
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και όπου απαιτείται προβαίνει σε συμπληρωματικές πράξεις ώστε να επιτύχει την άρση απαλλοτρίωσης για τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Σε τυχόν αρνητική έκβαση των διαδικασιών άρσης απαλλοτρίωσης, η Εταιρεία θα επισπεύσει τις διαδικασίες καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου εν τέλει να της καταβληθεί η αποζημίωση που θα επιδικασθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001), η οποία εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την λογιστική αξία των εν λόγω ακινήτων.
Στην ευρύτερη περιοχή του Λατομείου πλέον όπως παρουσιάζεται στον πίνακα των ακινήτων της εταιρείας, υπό απαλλοτρίωση είναι ακίνητο στην Περσέως 11-18, ενώ οι εκτάσεις 7 στρεμμάτων, 31 στρεμμάτων και 18,8 στρεμμάτων εμφανίζονται πλέον πως ανήκουν στην  εταιρεία χωρίς να υπάρχει διεκδίκηση και με αντικειμενική αξία 14,6 εκατ. ευρώ.
Στο Ψυχικό, Έκταση εκτός σχεδίου (πρώην Λατομείου) με αντικειμενική  αξία 5,6 εκατ. ευρώ υπάρχει η σημείωση πως 185 στρέμματα από τα 193,8 είναι αναδασωτέα όπως υπήρχε και στις προηγούμενες λογιστικές καταστάσεις.
Τέλος δικό της κατά 50% εμφανίζεται και το διαμέρισμα 427 τετραγωνικών στην Περσέως 1-3.  
Image

Τον Οκτώβριο εκδικάζονται προσφυγές του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων

Τα ακίνητα της Εταιρείας που περιγράφονται παρακάτω αφορούν αυτά για τα οποία η Εταιρεία εκτιμά ως πλέον άμεση την επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων που τα αφορά και τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν: α) Δεκαέξι καταστήματα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού. Προσδοκώμενα έσοδα μέσω της εκμίσθωσης και λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων συνολικής επιφανείας 973 Μ2 σε οικόπεδο περικλειόμενο από τις οδούς Κοντολέοντος – Πασχαλιάς – Χρυσανθέμων και Αμαρυλλίδος.
Το κτίριο της Παλαιάς Αγοράς έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.
Οι κύριες εργασίες στο ακίνητο έχουν ολοκληρωθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα συμπληρωματικές εργασίες στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο της Παλαιάς Αγοράς οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε συνδυασμό με την επίτευξη των εκμισθώσεων.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών η Εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να προχωρήσει στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού καθώς και η «Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού» έχουν καταθέσει στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης των χρήσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού και η οποία θα εκδικαστεί στις 30 Οκτωβρίου 2019.
β) Οικόπεδο επί της οδού Μελετοπούλου 7, Παλαιό Ψυχικό, επιφανείας 1.049 Μ2 το οποίο μετά την έκδοση σχετικού ΦΕΚ αποχαρακτηρίζεται από χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο με παράλληλη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 161.
Οι όροι δόμησης προβλέπουν κάλυψη 40%, συντελεστή δόμησης 0,60 και επιτρεπόμενο ύψος 7,5 μέτρα.
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) αίτηση για την ακύρωση του σχετικού Π.Δ., η οποία συζητείται μετά από αναβολή την 23.10.2019. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην εκμετάλλευση του ακινήτου.
Αναφορικά με την πορεία του εξαμήνου ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται οριακά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, καθώς η Εταιρεία δεν σύναψε νέες συμβάσεις μισθώσεων και οι ζημίες για το Α’ εξάμηνο του 2019 ανέρχονται 282 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 185 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
Τα κέρδη στην προηγούμενη περίοδο επηρεάστηκαν κυρίως από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΑΠ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS