Ολοκληρώθηκε το roadshow των ΕΛΠΕ για την έκδοση 5ετούς ομολόγου με επιτόκιο 2,5% - 2,6% - Στις 27/9 το book building

Ολοκληρώθηκε το roadshow των ΕΛΠΕ για την έκδοση 5ετούς ομολόγου με επιτόκιο 2,5% - 2,6% - Στις 27/9 το book building
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση του ομολόγου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με επιτόκιο στο 2,5% με 2,6%
Ολοκληρώθηκε σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 το roadshow της διοίκησης των Ελληνικών Πετρελαίων με ξένους επενδυτές στο Λονδίνο, όπου διερευνήθηκε η δυνατότητα της έκδοσης ομολόγου 5ετούς διάρκειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών πιθανόν να ανοίξει αύριο, 27 Σεπτεμβρίου 2019, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η διοίκηση των ΕΛΠΕ έχει δώσει εντολή σε Credit Suisse και Goldman Sachs ως παγκόσμιους συντονιστές και Joint Bookrunners, καθώς και στις Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς ως Joint Bookrunners προκειμένου να οργανώσουν την έκδοση ομολόγου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση του ομολόγου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με επιτόκιο στο 2,5% με 2,6%.
Ο στόχος είναι τα 500 εκατ. να αντληθούν σχετικά σύντομα ώστε ακολούθως να προχωρήσει η διάθεση μέσω placement του 10% με 15% των ΕΛΠΕ, έναντι 260-400 εκατ. ευρώ από το ΤΑΙΠΕΔ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Πετρελαίων δομείται ως εξής
-Paneuropean oil (όμιλος Λάτση)  45,5%
-ΤΑΙΠΕΔ 35,5%
-Ξένοι θεσμικοί 5,9%
-Ιδιώτες επενδυτές 7,8%

Σε εξαγορά ομολόγων ύψους 449 εκατ. ευρώ λήξεως 2021 προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση προ ημερών, τα Ελληνικά Πετρέλαια απηύθυναν πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021, συνολικού ποσού εκδόσεως Ευρώ 449.530.000 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), από την εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC.
Η πρόταση αφορά την εξαγορά των Υφισταμένων Ομολογιών από την Εταιρεία έναντι μετρητών (η «Πρόταση Εξαγοράς»).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εταιρεία στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού Ευρώ 1.092,5 ανά Ευρώ 1.000 ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και του Εγγυητή και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία, με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Αναφορικά στην πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
Οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

Στις εξελίξεις γύρω από την έκδοση του ομολόγου είχε αναφερθεί το bankingnews.gr από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε εδώ:
Προς έκδοση ομολογιακού 400-500 εκατ. τα ΕΛΠΕ με επιτόκιο 2,6% - 3% - Τον Οκτώβριο η διάθεση μετοχών 10% - 15% από το ΤΑΙΠΕΔ

Η από 19 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοίνωση των ΕΛΠΕ για την έκδοση ομολόγου

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία), με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν κατά τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκδοση νέου ομολόγουαπό αυτήνκαι κατόπιν σχετικού αιτήματοςτης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό γιατα εξής:
1. Η Εταιρεία στο πλαίσιο τουχρηματοοικονομικού της σχεδιασμούεξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής της απόδοσης.
Μάλιστα, κατά τηνανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου στις 29 Αυγούστου 2019, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό καιγια το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας ομολογιακής έκδοση εντός του έτους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
2. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καιεξετάζει την έκδοση νέου ευρωομολόγου με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης, καθώς και τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ληφθεί οποιαδήποτε θεσμική έγκριση ή οριστικήαπόφαση σχετικά με αυτές.
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις οποίες θα προκύπτει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει αμέσως η δέουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS