Παυλόπουλος: Ανάγκη σεβασμού της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

Παυλόπουλος: Ανάγκη σεβασμού της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης
Στην εκδήλωση τιμής στην μνήμη του Νικολάου Δημητρακοπούλου στην Καρύταινα Αρκαδίας ο Πρ. Παυλόπουλος
Στις θεσμικές και πολιτικές παρακαταθήκες που μας έχει αφήσει ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος ως προς την ανάγκη σεβασμού της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας,  Πρ. Παυλόπουλος.
Ο κ. Παυλόπουλος μιλώντας  στην εκδήλωση τιμής στην μνήμη του Νικολάου Δημητρακοπούλου στην Καρύταινα Αρκαδίας, υπογράμμισε ότι το έργο του "πρέπει να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί και σήμερα".
"Αν πρέπει να επιλέξω μεταξύ των κατά τ’ ανωτέρω παρακαταθηκών του Νικολάου Δημητρακόπουλου εκείνες, οι οποίες εμφανίζονται πιο επιτακτικές, χωρίς δισταγμό ξεχωρίζω: Πρώτον, την παρακαταθήκη του πλήρους σεβασμού της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών.
Και, δεύτερον, την παρακαταθήκη της έγκαιρης και αποτελεσματικής απονομής της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της, λόγω βραδύτητας, αρνησιδικίας.
Φαινόμενο, το οποίο δυναμιτίζει, διαβρωτικώς, την εμπιστοσύνη του διαδίκου στην αποστολή των Δικαστικών Λειτουργών, άρα την εμπιστοσύνη του προς το Κράτος Δικαίου και την Αρχή της Νομιμότητας.
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η Δίκαιη Δίκη, κατοχυρωμένη πολλαπλώς από το Εθνικό, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο, αποτελεί κορωνίδα του όλου Νομικού μας Πολιτισμού", ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος.
Ο ίδιος μεταξύ άλλων  τόνισε τη συνεισφορά του Νικολάου Δημητρακοπούλου στην οργάνωση και την λειτουργία της Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε στον νόμο περί σεβασμού, εκ μέρους πάντων, της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και, ιδίως, της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών.
«Στο πλαίσιο του νόμου αυτού ιδιαίτερη θέση κατέχει η θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του οποίου η δικαιοδοσία και αρμοδιότητα επικεντρώνονταν στην προστασία των Δικαστικών Λειτουργών από έξωθεν παρεμβάσεις κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου, κυρίως δε στην αξιοκρατική αντιμετώπισή τους κατά την διαδρομή του cursus honorum, που καθορίζει την πορεία της σταδιοδρομίας τους ως την κορυφή της Δικαιοσύνης» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Παυλόπουλος.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS