Αυτές οι κρητικές εταιρείες ξεχωρίζουν για τα εξάμηνα τους – Μια ματιά σε Καράτζη και Πλαστικά Κρήτης

Αυτές οι κρητικές εταιρείες ξεχωρίζουν για τα εξάμηνα τους – Μια ματιά σε Καράτζη και Πλαστικά Κρήτης
Θετικές οι εκτιμήσεις των διοικήσεων των εταιρειών για το σύνολο της χρήσης 2019
Εξαιρετικά αποτελέσματα εμφάνισαν οι δύο εταιρείες από την Κρήτη, Καράτζης και Πλαστικά Κρήτης.
Η Καράτζης ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις λόγω της δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, η οποία αντιστάθμισε τη στασιμότητα των πωλήσεων του κλάδου βιομηχανίας.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 107,6 εκατ. ευρώ από 78,6 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 36,8%.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ από 10,09 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 23,2%.
Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 12,4 εκατ. ευρώ λόγω των εξαιρετικών ταμειακών ροών και παρά τις μεγάλες επενδύσεις.
Ο συντελεστής μόχλευσης είναι μόλις στο 8%.
Η καθαρή θέση είναι στα 138,2 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 5,4 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με το δεύτερο εξάμηνο, στη βιομηχανική δραστηριότητα αναμένεται μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών λόγω των επεκτάσεων σε νέες αγορές.
Όσον αφορά το κόστος παραγωγής εκτιμάται ότι θα παραμένει σταθερό, αν και δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας στην τιμή του πολυαιθυλενίου.
Μετά το πέρας της τουριστικής σαιζόν προγραμματίζεται ολοκλήρωση της Β΄ φάσης ανακαίνισης του ξενοδοχείου Nana Beach που περιλαμβάνει το σύνολο των δωματίων, επισιτιστικών τμημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών και συνεδριακού κέντρου και Spa συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά µε το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Nana Princess αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ξενοδοχειακού τομέα, µε δεδομένο ότι το 2019 είναι πρώτη ολοκληρωμένη σεζόν λειτουργίας.
Ως προς τον κλάδο παραγωγής ενέργειας, οι πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας).
Για την χρήση 2019 δεν αναμένονται αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση µε το 2018.
Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ στον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθμών ισχύος 3 MW έκαστος. Επιπρόσθετα επενδύει στον τομέα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150 MW στην κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 83 εκατ. ευρώ.
Τέλος µε γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις των ΦΒ πάρκων προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και η υλοποίηση των σχεδίων να ξεκινήσει εντός του 2020.
Ο Όμιλος στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσεως του στις ΑΠΕ µε τη διενέργεια νέων επενδύσεων.
Αναφορικά µε τον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, που δραστηριοποιείται η θυγατρική ΚΕΝ ΑΕ να σημειωθεί ότι το οικονομικό κα λειτουργικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.
Μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της εταιρείας και της μεγιστοποίησης της απόδοσης του υφιστάμενου πελατολογίου αναμένεται να συνεχιστεί αναλογικά η αποτελεσματικότητα της και στο β εξάμηνο της χρήσης.
Ο όμιλος Πλαστικά Κρήτης εμφάνισε πωλήσεις 143,2 εκατ. ευρώ από 141,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 1,48%, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν 17,1% στα 12,1 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 17,2 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 252,2 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα στα 57 εκατ. ευρώ με το σύνολο των υποχρεώσεων στα 60 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση αναφέρει: Οι προοπτικές για το 2019 είναι θετικές.
Η πορεία των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο, που αύξησε την δυναμικότητα παραγωγής του τομέα κατά 30% και μας βοηθάει να αυξήσουμε σημαντικά τις πωλήσεις.
Στη Γαλλία επίσης ξεκίνησε νέα γραμμή παραγωγής πλαστικών φύλλων 5-στρώσεων που αυξάνει τη δυναμικότητα της εκεί θυγατρικής μας εταιρείας και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων.
Βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική επένδυση στον τομέα του master batch για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου μας στη Πολωνία σε έγχρωμα master batch. Υλοποιούνται σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με νέους διανομείς στο εξωτερικό που βελτιώνουν περαιτέρω τη θέση μας στη διεθνή αγορά.
Παράλληλα, πολλά νέα προϊόντα που έχουμε εισαγάγει στην αγορά την τελευταία διετία, όπως τα αδιαπέραστα στο οξυγόνο φύλλα ενσίρωσης, τα φύλλα θερμοκηπίων με αντισταγονική ιδιότητα πολύ μακράς διάρκειας, οι αδιαπέραστες σε αέρια μεμβράνες, έχουν τύχει πολύ ευνοϊκής αποδοχής στην αγορά και ενισχύουν από φέτος και για τα επόμενα χρόνια τις πωλήσεις μας και τη φήμη της εταιρείας.
Με προϋπόθεση να μην υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός στη διάρκεια του χρόνου, αναμένουμε για το 2019 αύξηση του EBITDA του Ομίλου κατά 15%.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS