Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση μετοχών των ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση μετοχών των ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco
Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco
Την αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των EΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco ανακοίνωσε το χρηματιστήριο Αθηνών.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε." και "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, διότι δεν προέβησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS