Το εξάμηνο της FG Europe και πως διαμορφώνονται τώρα τα μεγέθη σε σύγκριση με την τιμή της δημόσιας πρότασης

Το εξάμηνο της FG Europe και πως διαμορφώνονται τώρα τα μεγέθη σε σύγκριση με την τιμή της δημόσιας πρότασης
Ο τραπεζικός δανεισμός μαζί με τις μισθώσεις είναι στα 73 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα πλέον 57,2 εκατ. ευρώ που διαμορφώνουν καθαρό δανεισμό 15,8 εκατ. ευρώ
Με τον τζίρο εξαμήνου του ομίλου FG Europe από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ήτοι μετά την πώληση της RF Energy η μετοχή θα φύγει από το ταμπλό με αποτίμηση περίπου τις μισές πωλήσεις εξαμήνου!
Μάλιστα η διοίκηση εκτιμά πως το δεύτερο εξάμηνο θα είναι καλύτερο.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 48,2 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018.
Ωστόσο το μικτό κέρδος είχε οριακή βελτίωση στα 9,34 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ και η τελική γραμμή γύρισε σε ζημία 1,8 εκατ. ευρώ από 383 χιλ. ευρώ πέρυσι, επίσης ζημιά.
Η πώληση ωστόσο της RF Energy έφερε στα ταμεία 55,5 εκατ. ευρώ με το κόστος της εν λόγω συμμετοχής να είναι στα 17,6 εκατ. ευρώ.
Επίσης η μεταβίβαση του 51% της ιταλικής θυγατρικής έναντι 10 εκατ. ευρώ με κόστος μόλις 715 χιλ. ευρώ, αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα και δημιούργησε σημαντικά έκτακτα κέρδη (20,4 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες).
Έτσι η καθαρή θέση είναι πλέον στα 35,2 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι η μετοχή στην τιμή της δημόσιας πρότασης παίζει με p/bv 0,74 φορές!
Ο τραπεζικός δανεισμός μαζί με τις μισθώσεις είναι στα 73 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα πλέον 57,2 εκατ. ευρώ που διαμορφώνουν καθαρό δανεισμό 15,8 εκατ. ευρώ και άρα εταιρική αξία (EV) 41,8 εκατ. ευρώ.
Στο εξάμηνο τα EBITDA ήταν στα 6,1 εκατ. ευρώ (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

www.bankingnews.gr BREAKING NEWS