Στο επίκεντρο η αξιοποίηση του αεροδρομίου Επιταλίου Ηλείας

Στο επίκεντρο η αξιοποίηση του αεροδρομίου Επιταλίου Ηλείας
Ο συντονιστής του Διασυνοριακού Προγράμματος «INTERREG» ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020, Gianfranco Gadaleta, βρέθηκε στο αεροδρόμιο Επιταλίου συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο και Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαίμη
Οι δυνατότητες αξιοποίησης του αεροδρομίου Επιταλίου στην Ηλεία, μέσω των δράσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος «INTERREG» ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020, εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη του συντονιστή του Προγράμματος, Gianfranco Gadaleta.
Ο Gianfranco Gadaleta, βρέθηκε στο αεροδρόμιο Επιταλίου συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο και Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαίμη.Η επίσκεψη αυτή, έγινε με αφορμή την Ημερίδα Πληροφόρησης (Info Day) στο πλαίσιο υλοποίησης των νέων εγκριθέντων έργων του Προγράμματος «INTERREG» ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020 με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με έδρα το Μπάρι της Ιταλίας.
Στην Ημερίδα Πληροφόρησης συμμετείχαν εκπρόσωποι από φορείς υλοποίησης (Δικαιούχοι Έργων) του Προγράμματος από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS