ΚΡΕΚΑ: Αρχική συμφωνία για τα δάνεια – Πουλάει το σφαγείο στα Ιωάννινα

ΚΡΕΚΑ: Αρχική συμφωνία για τα δάνεια – Πουλάει το σφαγείο στα Ιωάννινα
Η ΚΡΕΚΑ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου είχε αρνητική καθαρή θέση 13,3 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 31,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμα δάνεια 27,4 εκατ. ευρώ
Βαίνει προς… εκτόνωση το θέμα του τραπεζικού δανεισμού της ΚΡΕΚΑ, καθώς η εταιρεία έχει έρθει σε αρχική συμφωνία με τις τράπεζες.
Πιο αναλυτικά στις 8/1/2019 είχαν κοινοποιηθεί στην εταιρία δύο διαταγές πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας ποσού 2.593.747 ευρώ και ποσού 9.007.849 ευρώ αντίστοιχα.
Η Εθνική Τράπεζα δεν προχώρησε σε εκτέλεση των ανωτέρω διαταγών, καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρείας που ανατέθηκε από την Εθνική Τράπεζα και τις λοιπές τράπεζες στη doBank S.p.A. είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Η εταιρία κατέθεσε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Καβάλας ανακοπές κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής.
Στις 16/4/2019 ανακοινώθηκε στην εταιρεία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες ότι η διαχείριση των δανείων της ανατέθηκε από τη dobank S.p.A. στην «doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» που είναι 100% θυγατρική της doBank S.p.A., με την οποία η εταιρία βρίσκεται σε επικοινωνία για την οριστική αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
Η διοίκηση της εταιρείας έλαβε την έγκριση των συνεργαζόμενων τραπεζών για τη μεταβίβαση του ακινήτου που λειτουργεί ως σφαγείο στα Ιωάννινα και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του με σκοπό τη μείωση των οφειλών της στην εφορία και τις τράπεζες.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Do Value για την οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρίας και της ρύθμισης του δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
Οι εμπλεκόμενες πλευρές, έχουν έρθει σε συμφωνία για το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των οφειλών και αναμένεται η οριστική συμφωνία και υπογραφή του, να λάβει χώρα έως της λήξης της κλειόμενης χρήσης.
Η ΚΡΕΚΑ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου είχε αρνητική καθαρή θέση 13,3 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 31,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμα δάνεια 27,4 εκατ. ευρώ
Στο εξάμηνο αύξησε τις πωλήσεις στα 12,6 εκατ. ευρώ από 12 εκατ. ευρώ ενώ η ζημιά μετά από φόρους μειώθηκε 1,3 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση σημειώνει πως η αύξηση πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.

Γ.Κ.

BREAKING NEWS