ΕΚΤ: Αυξημένη πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών, παραμένουν αισιόδοξες οι εκτιμήσεις

ΕΚΤ: Αυξημένη πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών, παραμένουν αισιόδοξες οι εκτιμήσεις
Οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τα υψηλά κόστη και την πτώση στα καθαρά έσοδα
Αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση στην κερδοφορία βρίσκονται οι τράπεζες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία τονίζει ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη τα επόμενα χρόνια, παραμένουν αισιόδοξες.
Οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος και την πτώση στα καθαρά έσοδα, με αποτέλεσμα λιγότερες από τις μισές μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης να καταγράφουν αποδόσεις, γεγονός που αποτελεί ένα πιθανό εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης, η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Οι τράπεζες της Ευρωζώνης προβλέπουν «βουτιά» στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το 2019 και το 2020, πριν ανακάμψει οριακά το 2021.
Ωστόσο η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι συνθήκες έχουν καταγράψει περαιτέρω επιδείνωση.
«Προκύπτουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι:
Το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί και πιθανότατα οι τράπεζες της Ευρωζώνης δεν έχουν εντάξει τα νέα δεδομένα στις προβλέψεις τους», αναφέρει η ΕΚΤ.
Ο οικονομικός κύκλος ωριμάζει και το outlook της παγκόσμιας οικονομίας επιδεινώνεται, εν μέρει λόγω του εμπορικού προστατευτισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs).
Επίσης η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι εκτεθειμένος για απότομες μεταβολές του ρίσκου, λόγω της υψηλής έκθεσης σε κρατικό χρέος.
Όσον αφορά τις προτεραιότητες του 2020, η ΕΚΤ τονίζει ότι οι ισολογισμοί των τραπεζών αποτελούν το «κλειδί», με έμφαση στα risk models και την αυξημένη προσοχή στους κινδύνους της αγοράς και των συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ οι εισροές των νέων NPLs παραμένουν υψηλές.
Παρά τοπ γεγονός ότι οι στρατηγικές γιασ τη μείωση των NPLs είναι φιλόδοξες σε γενικές γραμμές, η ωρίμανση του οικονομικού κύκλου στην Ευρωζώνη, ενδεχομένως να περιορίσει την πρόοδο των τραπεζών στην εφαρμογή αυτών των στρατηγικών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS