Η απεργία στην General Motors επηρεάζεi 150.000 εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η απεργία στην General Motors επηρεάζεi 150.000 εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία
Δεν προχωρούν οι συνομιλίες μεταξύ της ένωσης των εργαζομένων και της General Motors
Η παρατεταμένη απεργία στη General Motors εκτιμάται ότι έπληξε 150.000 εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση της ερευνητικής και συμβουλευτικής εταιρείας AEG.
Η απεργία στην νούμερο 1 αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου, με τα 48.000 μέλη της ένωσης των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (United Auto Workers/UAW) να επιδιώκουν υψηλότερες αμοιβές, μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια, μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας και οφέλη υγειονομικής περίθαλψης.
Περίπου 75.000 εργαζόμενοι των προμηθευτών εξαρτημάτων αυτοκινήτων είτε έχουν απολυθεί είτε έχουν μειωθεί οι μισθοί τους λόγω της ύφεσης της ζήτησης από την GM, σύμφωνα με την έκθεση της AEG
Η εταιρεία εκτιμά ότι η απεργία έχει οδηγήσει σε κέρδη ύψους 660 εκατ. δολαρίων για την GM και περισσότερα από 412 εκατ. δολάρια σε άμεσες μισθολογικές απώλειες για όλους τους εργαζομένους κατά την τρίτη εβδομάδα της απεργίας.
Έχει επίσης οδηγήσει σε απώλεια εσόδων 155 εκατ. δολαρίων σε ομοσπονδιακό εισόδημα και φόρο μισθωτών υπηρεσιών και στα έσοδα από φόρο εισοδήματος για τα έσοδα από φόρους εισοδήματος.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν προχωρήσει, αφού η UAW απέρριψε την τελευταία προσφορά της GM.

www.bankingnew.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS