Στο θεματικό τουρισμό στρέφεται η Σκιάθος

Στο θεματικό τουρισμό στρέφεται η Σκιάθος
Ένα από τα έργα που έχουν ήδη προταθεί προς ένταξη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των νησιών είναι οι οικοτουριστικές διαδρομές του Δήμου Σκιάθου
Στις εναλλακτικές τουριστικές προτάσεις ανάπτυξης στρέφεται το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής Σκιάθου.
Ένα από τα έργα που έχουν ήδη προταθεί προς ένταξη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των νησιών είναι οι οικοτουριστικές διαδρομές του Δήμου Σκιάθου.
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη των μονοπατιών, μέσα από πλακοστρώσεις, παγκάκια και σήμανση.
Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί ο περιπατητικός τουρισμός, ο οποίος είναι θεματικός τουρισμός και αναπτύσσεται σε μια περίοδο πέραν από την υψηλή σεζόν.

Συμμετοχή σε εκθέσεις
Παράλληλα θα επιδιωχθεί η συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου σε εκθέσεις που αφορούν στον θεματικό τουρισμό.
Ακόμα προσανατολίζεται στη διοργάνωση συνεδρίων για το θεματικό τουρισμός και στην ανάπτυξη δομών με «εναλλακτική» φιλοσοφία στο νησί.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS