Λαζαράκου (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς): Απαραίτητες οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των επενδύσεων

Λαζαράκου (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς): Απαραίτητες οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των επενδύσεων

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Η βιώσιμη ανάπτυξη να δώσει ώθηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες

Στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των επενδύσεων, πέραν του τραπεζικού τομέα, αναφέρθηκε η κ. Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην κύρια ομιλία της στο 2ο στρογγυλό τραπέζι στο Athens Investment Forum.
«Η Ευρώπη, χρόνια τώρα, στηρίζεται στον τραπεζικό δανεισμό, έναντι των ΗΠΑ που στηρίζεται περισσότερο στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει πάει στο 70% - 30% όσον αφορά την αναλογία τραπεζικού δανεισμού κι εναλλακτικής χρηματοδότησης, ενώ ειδικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και μετά, αποτελεί κεντρικό ευρωπαϊκό στόχο η ανάπτυξη και -πιο πρόσφατα- η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακριβώς αυτή η ανάγκη έχει ενισχύσει τον προβληματισμό στην Ευρώπη για την εξεύρεση εναλλακτικής χρηματοδότησης».
Στο κομμάτι των υποδομών, όπως ανέφερε η κ. Λαζαράκου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης και το crowd funding.
Ως προς τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κ. Λαζαράκου τόνισε πως στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του γενικότερου πλαισίου για την εξειδίκευση της νομοθεσίας και η σύσταση νέων προϊόντων χρηματοδότησης.«Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το fintech και να «αγκαλιάσουμε» τη συγκεκριμένη δράση ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξάγει γνώση και στον τομέα αυτόν». 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS