Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές Yalco και ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές Yalco και ΕΛΒΙΕΜΕΚ
Οι μετοχές των Yalco και EΛΒΙΕΜΕΚ παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης
Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Yalco και ΕΛΒΙΕΜΕΚ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές των εταιριών "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε." και "YALCO - Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε." παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, έως ότου δημοσιοποιήσουν την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS