Η PwC αναλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 της Folli Follie

Η PwC αναλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 της Folli Follie
Η αμοιβή της PwC θα είναι της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ ανέλαβε τη δέσμευση να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών
Την έγκρισή της ώστε να αναλάβει η PwC τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 έδωσε η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, η οποία είχε απαρτία σε ποσοστό 62,79%.
Σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η ΓΣ, η αμοιβή της PwC θα είναι της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ ανέλαβε τη δέσμευση να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.
Σημειώνεται ότι η εν θέματι Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, κατά την οποία οι Μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συζήτησης και της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS