Αλλάζει εταιρική χρήση η Jumbo – Βελτιώνει την απόδοση για τους μετόχους

Αλλάζει εταιρική χρήση η Jumbo – Βελτιώνει την απόδοση για τους μετόχους
Στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 8,22% και είναι υψηλότερες από την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση στο έτος κατά 5%
Στην αλλαγή της εταιρικής χρήσης προχωράει η Jumbo η οποία μέχρι σήμερα έληγε 30 Ιουνίου και με αυτόν τον τρόπο εναρμονίζεται με τις μεγάλες εταιρείες.
Σημειώνεται πως από τις εισηγμένες του ΧΑ, ήταν η μόνη από τα βαριά χαρτιά με χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, ενώ από μικρότερες εταιρείες υπάρχουν ακόμα λίγες όπως Νάκας, Επίλεκτος κ.α.
Παράλληλα αυξάνει την απόδοση στους μετόχους κατά 20% για τη χρήση που έληξε αλλά και τις δύο επόμενες.
Σημειώνεται πως κάποιοι αναλυτές περίμεναν ήδη αυξημένο μέρισμα για τη χρήση που έληξε και συγκεκριμένα κοντά στα 0,47 ευρώ που ανακοίνωσε.
Η εισηγμένη για μία ακόμη χρονιά ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα με αύξηση των πωλήσεων λόγω ανάπτυξης στα Βαλκάνια, ενώ η εγχώρια δραστηριότητα έδειξε ικανοποιητικές αντοχές.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 812,1 εκατ. ευρώ από 753,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 162,8 εκατ. ευρώ από 151,1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανήλθε στα 1,16 δισ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 118,6 εκατ. ευρώ από 164,4 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) είναι αρνητικός κατά 307 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 8,22% και είναι υψηλότερες από την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση στο έτος κατά 5%.


BREAKING NEWS