Παρά την μεγάλη πτώση των αποδόσεων στα ομόλογα η DSA για το ελληνικό χρέος του ΔΝΤ θα διατηρήσει τον όρο μη βιώσιμο μετά το 2032

Παρά την μεγάλη πτώση των αποδόσεων στα ομόλογα η DSA για το ελληνικό χρέος του ΔΝΤ θα διατηρήσει τον όρο μη βιώσιμο μετά το 2032
Το Ταμείο θα αναγνωρίζει λοιπόν ότι οι συνθήκες δανεισμού της Ελλάδος έχουν βελτιωθεί αισθητά αλλά δεν θα αλλάξει τον όρο μη βιώσιμο χρέος μετά το 2032 τουλάχιστον στην DSA του 2019.
To Debt Sustainability Analysis δηλαδή η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα παρουσιαστεί τέλη Νοεμβρίου 2019 από το ΔΝΤ δεν θα αναιρεί το όρο για μη βιώσιμο χρέος μετά το 2032.
Με βάση πληροφορίες το βασικό επιχείρημα είναι ότι, το κόστος δανεισμού της Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά π.χ. στο 10ετές ομόλογο 1,40% αλλά δεν απέχει πολύ από τις παραδοχές που έχουν ληφθεί στα δάνεια του ESM και EFSF αλλά και τα διακρατικά δάνεια.
Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης ορίζεται σε 1,60% οπότε δεν απέχουν ουσιωδώς τα επιτόκια της αγοράς από τις παραδοχές των επίσημων δανειστών.
Για τον λόγο αυτό το ΔΝΤ στην έκθεση βιωσιμότητας δεν θα αλλάξει τον όρο για μη βιώσιμο χρέος μετά το 2032 αλλά θα αναγνωρίζει ότι το προφίλ του χρέους έχει βελτιωθεί καθώς στο παρελθόν δανειζόταν στο 4,5% και την τρέχουσα περίοδο στο 1,4%.
Επίσης ένα επιπλέον ουσιώδες στοιχείο είναι ότι τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού από ότι φαίνεται θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα οπότε δεν αναμένονται αρνητικές εκπλήξεις ως προς την τιμολόγηση του ελληνικού κινδύνου.
Κατά το ΔΝΤ στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους θα τονίζεται ότι τα επιτόκια αγοράς ήρθαν στα επίπεδα των επιτοκίων με τα οποία έχει δανειστεί η Ελλάδα από τους επίσημους δανειστές ειδικά τον ESM και το EFSF ενώ μόνο το κόστος δανεισμού του ΔΝΤ είναι πολύ υψηλό.
Για το ΔΝΤ έως το 2032 το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο αλλά μετά το 2032 είναι μη βιώσιμο αλλά με βελτιωμένους όρους ως προς την εξυπηρέτηση του.
Το Ταμείο θα αναγνωρίζει λοιπόν ότι οι συνθήκες δανεισμού της Ελλάδος έχουν βελτιωθεί αισθητά αλλά δεν θα αλλάξει τον όρο μη βιώσιμο χρέος μετά το 2032 τουλάχιστον στην DSA του 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS