Σφακιανάκης: Αίτημα διαγραφής μετοχών από το ΧΑ

Σφακιανάκης: Αίτημα διαγραφής μετοχών από το ΧΑ
Αίτημα διαγραφής μετοχών από το ΧΑ υπέβαλε η Σφακιανάκης
Αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 23.743.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπέβαλε η Σφακιανάκης.
Ειδικότερα, η «Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 18 Οκτωβρίου 2019 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2019, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 23.743.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS