Σαράντης: Δανειοδοσία 1,3 εκατ. μετοχών της Σαράντης από τον Κυριάκο Σαράντη

Σαράντης: Δανειοδοσία 1,3 εκατ. μετοχών της Σαράντης από τον Κυριάκο Σαράντη
Σαράντης: Δανειοδοσία 1,3 εκατ. μετοχών από τον Κυριάκο Σαράντη
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του  Κανονισμού  (ΕΕ)596/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίουκαι  του  Συμβουλίου, ανακοινώνειότι οκ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔιευθύνωνΣύμβουλοςτου Ομίλου),κατάτην 25/10/2019 προέβη σε δανειοδοσία 1.310.674 κοινών ονομαστικών μετοχών προς Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπότου στην τιμή 7,97 ευρώ ανα μετοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS