Υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Iορδανίας για το 2020

Υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Iορδανίας για το 2020
Η εκπαίδευση, οι ασκήσεις και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο της Ελληνο-Ιορδανικής συνεργασίας
Δράσεις στους τομείς των επιχειρήσεων, των ασκήσεων και της εκπαίδευσης, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) μεταξύ της Ελλάδας και της Ιορδανίας για το 2020, που υπεγράφη στην Αθήνα.
Το ΠΣΣ υπέγραψαν ο αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ, διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας, ταξίαρχος Tawfiq Almarzouq.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS