Οι ζημίες -347 εκ. το ακραίο NPE 2,2 δισ και ο αδύναμος ισολογισμός δικαιολογούν το -70% της μετοχής της Attica bank

Οι ζημίες -347 εκ. το ακραίο NPE 2,2 δισ και ο αδύναμος ισολογισμός δικαιολογούν το -70% της μετοχής της Attica bank
Το -70% δικαιολογείται απόλυτα στην Attica bank
Η μετοχή της Attica bank υποχωρεί -70% από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η τιμή της αύξησης ήταν 0,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή (31 Μαρτίου του 2016) είναι 0,0920 ευρώ.
Η πτώση αυτή δικαιολογείται πέραν των άλλων και λόγω των πολύ αρνητικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Attica bank.
Ποιες ήταν οι επιδόσεις της Attica bank το 2015;
Οι ζημίες προ φόρων ήταν περίπου όσο και τα κεφάλαια της τράπεζας -605 εκατ.
Οι ζημίες μετά φόρων στα -347 εκατ αντιστοιχούν στο 55% των κεφαλαίων στα 628 εκατ.
Η Attica bank εμφανίζει το υψηλότερο NPE δηλαδή μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο σύνολο του κλάδου έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ 56,5% ή 2,22 δισεκ. προβληματικά δάνεια σε σύνολο 3,92 δισεκ. δανείων.
Οι ζημίες του 2015 ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων 3 ετών -347 εκατ το 2015, -50 εκατ το 2014 και -112 εκατ το 2013.
Οι νέες ζημίες ανεβάζουν τις συνολικές ζημίες των τελευταίων 8-10 ετών σε πάνω από 1 δισεκ.
Οι ζημίες της Attica bank ήταν οι μεγαλύτερες κατ΄ αναλογία από οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.
Η τράπεζα μόνο το 2015 διενήργησε προβλέψεις 629 εκατ που αντιστοιχούν στο 100% των υφιστάμενων κεφαλαίων.
Αν δει κανείς την δομή των ζημιών σε προ φόρων βάση -497 εκατ από επιχειρηματικά δάνεια.
Ποια είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται;
1)Ο ισολογισμός της Attica bank είναι προβληματικός
2)Εμφάνισε τον χειρότερο δείκτη NPE όταν πριν 1 χρόνο η Attica bank διαφήμιζε ότι έχει το χαμηλότερο NPLs, δεν μπορεί να έχεις το χαμηλότερο NPLs και τα υψηλότερα προβληματικά ανοίγματα.
3)Γεννώνται σοβαρότατες αμφιβολίες για το αν η τράπεζα μπορεί να ανακτήσει μέρος των προβληματικών δανείων.
4)Ο ισολογισμός της Attica bank αποδεικνύει γιατί η τράπεζα εμφανίζει πτώση -70% και οι μέτοχοι όπως το ΤΣΜΕΔΕ με 56,25%, το ΤΑΠΙΛΤΑΛ με 7,91% και οι λοιποί μέτοχοι με 35,84% καταγράφουν τις περισσότερες λογιστικές ζημίες από οποιαδήποτε μέτοχο τράπεζας στην Ελλάδα.
Το -70% δικαιολογείται απόλυτα στην Attica bank

Πρώτη ενημέρωση: 08:15, Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

www.bankkingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS