ΒΕΑ - Προσωρινή η ανακούφιση στην αγορά από τη διανομή του πλεονάσματος

ΒΕΑ - Προσωρινή η ανακούφιση στην αγορά από τη διανομή του πλεονάσματος
Είναι αναγκαία η μείωση της φορολόγησης μέσω ενός φορολογικού συστήματος απλού, σταθερού και δίκαιου, τονίζει το Επιμελητήριο
Ελάχιστη και προσωρινή ανακούφιση θα προσφέρει στην αγορά η διανομή πλεονάσματος, σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σχετικά, η διανομή πλεονάσματος με τη λογική της εκλογικής στόχευσης -και μάλιστα πλεονάσματος που έχει προκύψει από την υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, την αναστολή πληρωμής χρεών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και με την ύπαρξη τεραστίων ελλειμμάτων στο ασφαλιστικό σύστημα- δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω από μια ελάχιστη και προσωρινή ανακούφιση στην αγορά και την οικονομία, χωρίς όμως θεμελίωση κάποιας προοπτικής εκκίνησης της διαδικασίας για επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης και ανάπτυξης στη συνέχεια.
Παράλληλα, τονίζει ότι οι μικρομεσαίοι επιδιώκουν άμεσα την επίτευξη συγκεκριμένων κομβικών στόχων όπως είναι η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης και αντίστοιχη μείωση της φορολόγησης μέσω ενός φορολογικού συστήματος απλού σταθερού και δίκαιου και η αύξηση των χρηματοδοτικών ροών προς τις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία του κράτους για όσο διάστημα το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να παίξει τον χρηματοδοτικό του ρόλο.
Επίσης, η σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για επανεκκίνηση της οικονομίας, η απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και δραματική μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με επιπλέον στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τέλος, η τόνωση γενικά της πλευράς της προσφοράς της οικονομίας, αντί της ακολουθούμενης μέχρι σήμερα ενίσχυσης της ζήτησης ως αναπτυξιακή στόχευση, με ταυτόχρονη επαναδιαπραγμάτευση της ελάφρυνσης του εξωτερικού χρέους της χώρας, που θα γίνει σίγουρα από καλύτερη θέση αν επιτευχθούν τα παραπάνω.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS