Γαμβρίλης (Attica Bank) - Θα διατηρήσουμε την αυτονομία μας με βασικό όπλο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό - Κρίσιμος ο ρόλος του ΤΣΜΕΔΕ

Γαμβρίλης (Attica Bank) - Θα διατηρήσουμε την αυτονομία μας με βασικό όπλο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό - Κρίσιμος ο ρόλος του ΤΣΜΕΔΕ
Αναμένονται οι προσφορές από τους anchor investors που θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank να μειωθούν, όσο υλοποιείται το business plan που έχει κατατεθεί στην ΤτΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Γκίκας Μάναλης, μιλώντας σήμερα στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της τράπεζας σε αναλυτές.
Ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιάννης Γαμβρίλης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η τράπεζα θα διατηρήσει την αυτονομία της με βασικό όπλο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο οποίος στηρίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, γεγονός που σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της αναμένεται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ήδη θετική εικόνα της.
Ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολικό το αποτέλεσμα των stress tests, αλλά διαβεβαίωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί αρκετές ενέργειες από το business plan και ότι δεν αποκλείεται τελικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας θα μειωθούν.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός μετοχικού σχήματος που θα πλαισιώνει το ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η τεχνογνωσία αλλά και η δυναμική που διαθέτει η Τράπεζα.
Την υποστήριξη άλλωστε του ΤΣΜΕΔΕ εξήρε και ο Γκίκας Μάναλης, ενώ τόνισε ότι αναμένονται οι προσφορές από τους anchor investors που θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους υφιστάμενους μετόχους.
Τα  στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, είναι τα τα παρακάτω:

Στοιχεία χρήσης 2013 -  Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα

Παρά τη ζημιογόνο χρήση (το 2013 ζημιές μετά από φόρους 112.3 εκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση) πρέπει να τονιστούν οι εξής θετικές εξελίξεις για την Τράπεζα:

-    Ετήσια αύξηση καταθέσεων: 13,5%
-    Ετήσια αύξηση καθαρών επιτοκιακών εσόδων: +9,9%
-    Ετήσια αύξηση δανείων: + 3,7%
-    Ετήσια αύξηση ενεργητικού: + 4%
-    Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Tier I : 11,4%
-    Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 12%
-    Δείκτης δανεισμού από ΕΚΤ και ELA (% του Ενεργητικού): 3,69%.  

Λοιπά ποιοτικά στοιχεία
-    Επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση
-    Συνέχιση της συνετής πολιτικής δημιουργίας προβλέψεων για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (αύξηση σωρευμένων προβλέψεων κατά 20,6% σε ετήσια βάση)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ATTICA BANK-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011-2013 (σε ετήσια βάση)ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ATTICA BANK-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2009-2013www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS