ΣτΕ - Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

ΣτΕ - Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων
Των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων
«Ναι» στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη σχετική υπουργική απόφαση.
Με την επίμαχη υπουργική απόφαση «καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.
Παράλληλα, καθορίζεται η δαπάνη για τις ιατρικές επισκέψεις, τα χειρουργεία και τις άλλες επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά την λειτουργία των νοσοκομείων μετά το ωράριο, ενώ καθορίζεται και η πρόσθετη αμοιβή των γιατρών.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ επισημαίνεται στην δικαστική απόφαση, ότι η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν θίγουν το υφιστάμενο σύστημα των γενικών εφημεριών των νοσοκομείων.
Ακόμη, αναφέρει η Ολομέλεια, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου 3868/2010, η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων αποβλέπει στην ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της υγείας και στην αναζωογόνηση του ΕΣΥ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS