ΠΣΕ: Σταθεροποίηση στον ρυθμό υποχώρησης των εξαγωγών στο πεντάμηνο του 2014 – Σημαντική η ενίσχυσή τους προς χώρες της Ε.Ε.

ΠΣΕ: Σταθεροποίηση στον ρυθμό υποχώρησης των εξαγωγών στο πεντάμηνο του 2014 – Σημαντική η ενίσχυσή τους προς χώρες της Ε.Ε.
Ιδιαίτερης βαρύτητας ο κλάδος των πετρελαιοειδών για το σύνολο των εξαγωγών
Σημάδια σταθεροποίησης στον ρυθμό υποχώρησης των εξαγωγών, αλλά και ανάκαμψης σε σειρά επιμέρους κλάδων προϊόντων καταδεικνύει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Μάιο.
Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Μάιο, σημειωτέον, μειώθηκε κατά 8,3% και διαμορφώθηκε στα 2,25 δισ. ευρώ.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σημειώνει ότι αποτελεί θετικό στοιχείο η αύξηση κατά 1,5% στις εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και σημειώνει ότι το διάστημα Ιανουάριος - Μάιος 2014 καταγράφηκε σταθεροποίηση στον ρυθμό υποχώρησης των εξαγωγών στο 7,8%, στα 10,65 δισ. ευρώ από 11,55 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Αν εξαιρεθούν  τα πετρελαιοειδή η μείωση περιορίζεται στο 4,9%.
Παράλληλα, τονίζει την σημαντική ενίσχυση του μεριδίου των χωρών της Ε.Ε. στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, καθώς προς τους ευρωπαίους εταίρους καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποχώρησης έναντι των Τρίτων Χωρών.
Ειδικότερα, σημειώνει ότι το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε. υποχώρησαν κατά 3,5% έναντι μείωσης 11,5% προς τις Τρίτες Χώρες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 47,8% (έναντι 52,2% των Τρίτων Χωρών), από το 45,6% το αντίστοιχο διάστημα του 2013 (έναντι 54,4% των Τρίτων Χωρών).
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. ανέρχεται σε 65,6% από 64,9% το πεντάμηνο του 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Τρίτες Χώρες διαμορφώνονται στο 34,4% (από 35,1%).
Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και αφετέρου την αυξανόμενη βαρύτητα των ευρωπαϊκών αγορών ως προς την απορρόφηση των ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυσχέρειες περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές εκτός Ε.Ε., εξαιτίας και του σκληρού ευρώ.
Όσον αφορά τις εισαγωγές, μετά τη νέα αύξηση κατά 2,8% που καταγράφηκε τον Μάιο, στο πεντάμηνο του έτους προκύπτει οριακή μείωση κατά 0,7%, στα 19,48 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές πλοίων, συνολικής αξίας 1,14 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους, έναντι συνολικών εισαγωγών πλοίων ύψους 377 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο του 2013.
Αν εξαιρεθούν τα πετραλαιοειδή, οι εισαγωγές το διάστημα Ιανουάριος- Μάιος 2014 σημείωσαν άνοδο 7,5% ή 925,2 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με αυτό των εισαγωγών πλοίων.
Η σταθεροποίηση της υποχώρησης των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την οριακή μείωση των συνολικών εισαγωγών, προκάλεσαν νέα αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, στα 8,83 δισ. ευρώ, ήτοι κατά 9,5%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS