Τράπεζες: Τι μας έδειξαν οι ζημίες -635 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2014; – Δυστυχώς ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας

Τράπεζες: Τι μας έδειξαν οι ζημίες -635 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2014; – Δυστυχώς ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας
Οι επιδόσεις από την Ελλάδα των τραπεζών καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα παραμένει σοβαρό
Ζημίες ύψους -635 εκατ εμφάνισαν στο α΄ 6μηνο του 2014 οι ελληνικές τράπεζες απόρροια των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν με τα προβληματικά δάνεια.
Η  Εθνική κυρίως και δευτερευόντως Alpha και Πειραιώς ενισχύθηκαν από την αναβαλλόμενη φορολογία που ωστόσο δεν προσμετράται στο κεφάλαιο και δεν μπορεί μια μελλοντική φορολογία να προσμετράται σε κεφάλαιο.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι
1)Τα πραγματικά αποτελέσματα α΄ 6μήνου των 4 συστημικών τραπεζών ήταν ζημίες -635 εκατ ευρώ.
Η Εθνική εμφάνισε πραγματικά κέρδη 109 εκατ και η Eurobank τις μεγαλύτερες ζημίες -508 εκατ ευρώ.
2)Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις τα αποτελέσματα ανήλθαν σε 1,069 δισεκ. και περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογία και άλλα έκτακτα.
3)Ο δείκτης NPLs μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 31,77% με τον υψηλό δείκτη να εμφανίζει η Πειραιώς 38,5% και χαμηλότερο η Εθνική 23,2%.
Η Εθνική στην Ελλάδα έχει NPLs 29,3% και στην Τουρκία 5,5% και έτσι βελτιώνεται ο συνολικός δείκτης.
4)Σε απόλυτο μέγεθος τα NPLs ανέρχονται σε 82,3 δισεκ. ευρώ ή συνολικά για τον κλάδο 84,5 δισεκ. μαζί με τις μικρότερες τράπεζες.
5)Το core tier 1 ανέρχεται σε επίπεδο κλάδου στο 16,35% και τα κεφάλαια διαμορφώνονται στα 33,94 δισεκ. ευρώ.

Αποτελέσματα 6μήνου του 2014 των τραπεζών
Τράπεζας

Αποτελέσματα α’ 6μήνου 2014

NPLs

NPLs

Απόλυτο μέγεθος

Core tier 1

Εθνική

+1,146 δισ ή +109 εκατ

23,2%

16,7 δισ

16,2% ή 9,4 δισ

Πειραιώς

+164 εκατ  ή  -82 εκατ

38,5%

28,1 δισ

15,1% ή 9,4 δισ

Eurobank

-508 εκατ

31,8%

16,5 δισ

17,8% ή 6,54 δισ ή 5,22 δισ

Alpha

+267 εκατ  ή    -154 εκατ

33,6%

21 δισ

16,3% ή 8,6 δισ

Σύνολο

+1,069 δισ   ή     -635 εκατ

31,77%

82,3 δισ

16,35% ή 33,94 δισ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr


Αναβαλλόμενη Εθνική τράπεζα με ζημίες από την Ελλάδα και κέρδη 109 εκατ σε επίπεδο ομίλου


Εθνική τράπεζα με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις προέκυψαν κέρδη 1,14 δισεκ. ευρώ λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.
Χωρίς την αναβαλλόμενη φορολογία που αυτό δεν είναι κέρδος ουσιαστικά από οργανική δραστηριότητα, τα πραγματικά αποτελέσματα ήταν κέρδη 109 εκατ για την Εθνική τράπεζα.
Όμως αναλύοντας την δομή των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα.
1)Η Εθνική εμφάνισε στο α΄ 6μηνο του 2014 κέρδη 109 εκατ ευρώ, 38 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 71 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2014.
2)Εγγράφοντας 894 εκατ αναβαλλόμενη φορολογία το β΄ τρίμηνο του 2014 και 143 εκατ από άλλες έκτακτες δραστηριότητες στο α΄ τρίμηνο του 2014, προέκυψαν στο α΄ 6μηνο του 2014 περίπου 1,037 δισεκ. αναβαλλόμενης φορολογίας.
3)Τα πραγματικά έσοδα της Εθνικής στο β΄ τρίμηνο του 2014 μειώθηκαν στα 894 εκατ έναντι 944 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2014.
Τα προ φόρων κέρδη σημείωσαν σημαντική πτώση στο β΄ τρίμηνο του 2014 στα 39 εκατ έναντι 71 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2014.
Επίσης τα συνολικά έσοδα στο α΄ 6μηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 1,838 δισεκ. σε σχέση με τα 1,945 δισεκ. στο α΄ 6μηνο του 2013.
4)Στην Ελλάδα τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα -98 εκατ ευρώ.
Τι μας δείχνουν όλες αυτές οι επιδόσεις, ότι το στοίχημα της Εθνικής και όλων των τραπεζών δεν είναι τα αποτελέσματα αλλά η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική αύξησε περίπου 1% το core tier 1 λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας και διαμορφώνεται στο 16,2% ή 11,4% με βάση παραδοχές της Βασιλείας ΙΙΙ.
Στην Εθνική λοιπόν το β΄ τρίμηνο ήταν χειρότερο από το α΄ τρίμηνο του 2014 αλλά η αναβαλλόμενη φορολογία ενίσχυσε τα κεφάλαια.

Αποτελέσματα ΕΘνικής α΄6μήνου του 2014Αναβαλλόμενη στήριξη στην Alpha bank στο α΄ 6μηνο του 2014

Αν αποτιμήσει κανείς τις επιδόσεις του β΄ τριμήνου της Alpha bank σε σχέση με το α΄ τρίμηνο εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις ήταν σχεδόν πανομοιότυπες.
Π.χ. τα οργανικά έσοδα στα 623 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με τα 622 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2014.
Η αναβαλλόμενη φορολογία ενίσχυσε την κερδοφορία κατά 419,4 εκατ ευρώ.
Χωρίς την αναβαλλόμενη φορολογία η Alpha bank δεν εμφάνισε κέρδη 267,4 εκατ  αλλά ζημίες -154 εκατ ευρώ.
Τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν ζημίες -165,5 εκατ στο α΄6μηνο του 2014 ενώ λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας 422 εκατ καταλήξαμε σε κέρδη 267,4 εκατ ευρώ.
Με βάση την δομή των ζημιών από την λιανική σε πρό φόρων βάση ανήλθαν στα -133 εκατ εμφανίζοντας τάση μείωσης, από τα επιχειρηματικά +17 εκατ, από την ΝΑ. Ευρώπη ζημίες -84 εκατ, από το investment banking +37 εκατ, από το asset management +10,5 εκατ και από άλλες δραστηριότητες ζημίες -12,6 εκατ.
Η Alpha bank ωστόσο εμφανίζει μείωση ζημιών στο β΄ τρίμηνο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014 και πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά στην μείωση των προβλέψεων.
Οι προβλέψεις στο β ΄ τρίμηνο στα 348,5 εκατ και στο α΄ τρίμηνο του 2014 στα 395 εκατ ευρώ.
Τα NPLs ανέρχονται στα 33,6% και κατανέμονται, καταναλωτικά 43,9%, επιχειρηματικά 33,9% και στεγαστικά 29,7%.
Το coverage ratio ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις στο 58% έναντι 56% της Εθνικής.
Η Alpha bank στον τομέα αυτό έχει πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο.
Η Alpha bank έχει δανειστεί 13 δισεκ. από την ΕΚΤ και από τα TLTROs δηλαδή από τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της ΕΚΤ θα λάβει 1,8 δισεκ. ευρώ.
H Alpha bank να σημειωθεί ότι θα προχωρήσει σε εθελουσία 1600-1800 εργαζομένων τους επόμενους μήνες.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha bank διαμορφώνεται στο 16,3% σε core tier 1 και μόνο η αναβαλλόμενη φορολογία την ευνόησε 0,75%.
Το tangible equity ανέρχεται σε 8,6 δισεκ. ευρώ έναντι 54,1 δισεκ. μέσω σταθμισμένου ενεργητικού.
Η Alpha διαθέτει capital buffer 4,4 δισεκ. έναντι του στόχου 8% core τtier 1 και 5,8 δισεκ. έναντι του 5,5% που είναι το δυσμενές σενάριο στα stress tests.

Αποτελέσματα Alpha bank α΄ 6μήνου του 2014
Τα 144 εκατ κέρδη από την MIG ενίσχυσαν την Πειραιώς

Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις η Πειραιώς εμφάνισε στο α’  6μηνο του 2014 συνολικά 164 εκατ κέρδη εκ των οποίων τα 144 εκατ προέρχονται από την MIG.
Ωστόσο αφαιρώντας αναβαλλόμενη φορολογία συνολικά 541 εκατ και έκτακτα προκύπτουν ζημίες -82 εκατ ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2014.
Π.χ. στην Ελλάδα προ φόρων είχε ζημίες -341 εκατ ευρώ.
Η αναβαλλόμενη φορολογία στήριξε τα αποτελέσματα αλλά κυρίως τα 144 εκατ από την MIG καθώς την αποτίμησε στην εύλογη αξία.
Ενέγραψε και τα 56 εκατ από την πώληση του 10% της ΕΥΔΑΠ ενώ τα 20 εκατ από την πώληση του 5% της Aegean Airlines θα καταγραφεί στο γ΄ τρίμηνο και το καθαρό κέρδος 10 εκατ από την ΑΤΕ Ασφαλιστική στο 4ο τρίμηνο του 2014.
Σημειώνεται ότι το συνολικό τίμημα του deal της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ανήλθε στα 90 εκατ.
Όσον αφορά την δομή των προβληματικών δανείων, εμφανίζει 28,1 δισεκ. χωρίς την Geniki bank.
Από το σύνολο των 28,1 δισεκ, τα  19,8 δισεκ. είναι προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια, 4,6 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά και 3,8 δισεκ. προβληματικά καταναλωτικά.
O δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις coverage ratio διαμορφώθηκε στο 51%
Σε επίπεδο κεφαλαίων, διαθέτει η τράπεζα core tier 1 στο 15,6% ή 10,8% με βάση την Βασιλεία ΙΙΙ ή 9,4 δισεκ. κεφάλαια.
Όσον αφορά την ρευστότητα η Πειραιώς θα δανειστεί 2,75 δισεκ. από τα TLTRs της ΕΚΤ.

Οικονομικά στοιχεία της τράπεζας Πειραιώς στο α΄6μηνο του 2014

Ζημίες -508 εκατ λόγω εξυγίανσης για την Eurobank


Ενώ οι άλλες τράπεζες εμφανίζουν λογιστικά κέρδη, η πραγματικότητα είναι ότι εμφάνισαν ζημίες, η Eurobank εμφάνισε -508 εκατ ευρώ.
Στο α΄ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε ζημίες 207,4 εκατ και στο β ΄ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε ζημίες 301,1 εκατ.
Θετικό στοιχείο ήταν ότι αυξήθηκαν τα προ προβλέψεων έσοδα στα 222 εκατ στο α΄ τρίμηνο σε σχέση με τα 194 εκατ στο β΄ τρίμηνο.
Η Eurobank διαθέτει 6,54 δισεκ. κεφάλαιο ή tangible book value 5,22 δισεκ. ενώ το core tier 1 ανέρχεται σε 17,8%.
Τα προβληματικά δάνεια ανήλθαν στα 16,5 δισεκ. ή 31,8% επί του συνόλου των δανείων.
Από τα NPLs τα προβληματικά δάνεια δηλαδή τα 3,2 δισεκ. είναι καταναλωτικά, τα 3,9 δισεκ. στεγαστικά, 3,7 δισεκ. των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 5,7 δισεκ. τα επιχειρηματικά.

Επιδόσεις της Eurobank στο α΄ 6μηνο του 2014
Embedded image permalink


Embedded image permalink

www.bankingnews.gr

Πρώτη ενημέρωση 00:01 30 Αυγούστου 2014

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS