Χωρίς αναβάθμιση η αξιολόγηση της Ελλάδος από την Standard and Poor’s, στις 4/9 - Μικρές οι πιθανότητες έκπληξης

Χωρίς αναβάθμιση η αξιολόγηση της Ελλάδος από την Standard and Poor’s, στις 4/9 - Μικρές οι πιθανότητες έκπληξης
Γιατί οι εκτιμήσεις για την Standard and Poor’s είναι πολύ συντηρητικές;
Χωρίς εκπλήξεις αναμένεται η νέα αξιολόγηση του οίκου Standard and Poor’s στις 5 Σεπτεμβρίου (αργά το απόγευμα) για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας καθώς δεν αναμένεται αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από την κλίμακα Β- αλλά δεν αποκλείεται αναβάθμιση του outlook δηλαδή των προοπτικών της οικονομίας.
Ωστόσο οι πιθανότητες που δίδοντα είναι περιορισμένες για αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας.
Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά "θα είναι έκπληξη οποιαδήποτε κίνηση από την Standard and Poor's"
Να σημειωθεί ότι αρχές Αυγούστου η Moody’s σε μια παρηγορητική κίνηση αναβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα Caa1 ενώ η Fitch τον Μάιο του 2014 αναβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα B που είναι και η υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδος μεταξύ των 3 κυριότερων διεθνών οίκων αξιολόγησης.
Η Standard and Poor's θα αναφέρει ότι το προφίλ χρέους της ελληνικής κυβέρνησης έχει ενισχυθεί σημαντικά και θα επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχει λάβει  η ελληνική κυβέρνηση.
Η  ελληνική οικονομία σταδιακά εξισορροπείται από τις πολλές ανισότητες του παρελθόντος.
Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης συχνά αναφέρει  ότι το χρέος της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα υψηλό.
Η Standard and Poor’s έχει επισημάνει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Ελλάδας εάν η ανάπτυξη του ΑΕΠ αυξάνονταν με πιο ουσιαστικό ρυθμό.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν προχωρήσουν επί της ουσίας οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας και προϊόντων που φέρουν καρπούς πιο γρήγορα από ό, τι έχει προβλεφθεί, ή το τραπεζικό σύστημα αποκατασταθεί σε βαθμό τέτοιο που να μπορεί να παρέχει περισσότερο δυναμική στην πιστωτική επέκταση.
Από την άλλη, θα μπορούσε να επιδεινωθεί η αξιολόγηση, αν υπάρξει πιθανότητα μιας προβληματικής ανταλλαγής του υπολοίπου αποθέματος του ελληνικού χρέους, η οποία να οφείλεται σε μια αποδυνάμωση της πολιτικής κατάστασης και σε καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη επίσημη υποστήριξη των πιστωτών.
Το 2015, οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες της Ελλάδας θα είναι περίπου 34 δισ. ευρώ, οι οποίες αποτελούνται από μόλις πάνω από 16 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμο μακροπρόθεσμο χρέος, περί τα 15 δισ. βραχυπρόθεσμο χρέος
Οι πηγές χρηματοδότησης της κυβέρνησης για το 2015 θα περιλαμβάνει 9 δισ. ευρώ από τα επίσημα δάνεια και ένας συνδυασμός των 2,5 δισ. σε έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, 3 δισ. από περαιτέρω αποπληρωμή ομολόγων του πρώτου πυλώνα, και αύξηση εκδόσεων εντόκων γραμματίων και πρόσθετη χρηματοδότηση από τις αγορές κεφαλαίων.

Γιατί οι εκτιμήσεις για την Standard and Poor’s είναι πολύ συντηρητικές;

Στις 17 Ιουλίου του 2014  σε έκθεση της κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση των χωρών που κινδυνεύουν με χρεοκοπία την επόμενη 5ετία.
Στις 27 Ιουνίου του 2014 σε έκθεση της με τίτλο Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA): Greece αξιολογεί το ρίσκο των τραπεζών.
Η Standard & Poors έχει ταξινομήσει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο  στην κλίμακα  BICRA στην βαθμίδα  10, με το 1 να είναι η καλύτερη βαθμολογία και το 10 να είναι η χειρότερη.
Ουσιαστικά θέτει τις ελληνικές τράπεζες στην ίδια κλίμακα με τις τράπεζες της Αιγύπτου και της Λευκορωσίας.
Είχε επισημάνει ο αμερικανικός οίκος ότι οι ελληνικές τράπεζες έμειναν για χρόνια εκτός αγορών, ενώ έχασαν σημαντικές καταθέσεις ωστόσο εσχάτως παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης ενώ οι τράπεζες απέκτησαν ξανά πρόσβαση στις αγορές.
Ωστόσο με βάση την Standard and Poor's οι ελληνικές τράπεζες δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν άμεσα τις ανισορροπίες, ενώ προειδοποιεί ο αμερικανικός οίκος ότι η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για χρόνια.
Στις 24 Ιουνίου του 2014 η Standard and Poor's ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αξιολόγηση.
Στις 23 Ιουνίου επανέλαβε την βαθμολογία Β- για την Ελλάδα.
Στις 14 Μαίου του 2014 αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες στην κλίμακα CCC+
Στις 21 Μαρτίου επανέλαβε την βαθμολογία Β- για την Ελλάδα με σταθερό outlook.


Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες

Πιστοληπτική Ικανότητα

Προοπτική

Ημερομηνία

MOODY'S

Caa1

Σταθερή

Αύγουστος 2014

FITCH

B

Σταθερή

Μάιος 2014

STANDARD & POOR'S

Β-

Σταθερή

Δεκέμβριος 2012

RATING AND INVESTMENT

B-

Σταθερή

Μάιος 2014



Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της Ελλάδος











Moody's

S&P

Fitch

Άριστη

Aaa

AAA

AAA

Υψηλής Διαβάθμισης

Aa1

AA+

AA+



Aa2

AA

AA



Aa3

AA-

AA-

Υψηλότερα της Μεσαίας
αξιολόγηση


Α1 Ελλάδα
2005


Α+ Ελλάδα 2005




Α+Ελλάδα 2005












Α2

Α

Α



Α3

Α-

Α-

Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης

Baa1

BBB+

BBB+



Baa2

BBB

BBB



Baa3

BBB-

BBB-

Μη επενδυτικά ομόλογα
(junk - σκουπίδια)


Ba1

BB+

BB+



Ba2

BB

BB



Ba3

BB-

BB-

Κερδοσκοπικά

B1

B+

B+



B2

B

B*Ελλάδα



B3

B-*Ελλάδα

B-

Υψηλού κινδύνου

Caa1*

CCC+

CCC+



Caa2

CCC**Eλλάδα

CCC



Caa3**

CCC-

CCC-

Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας

Ca

CC

CC





C

C

Χρεοκοπία

C*** Ελλάδα

D ***Ελλάδα

D**Ελλάδα

*Ισχύουσα βαθμολογία Ελλάδος

** Η βαθμολογία της Ελλάδος μετά το PSI+ και την έκδοση των νέων ομολόγων….

***Ήταν σε αυτή την βαθμολογία…

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS