Η κακοκαιρία «απειλεί» τον τάφο της Αμφίπολης - Θωρακίζουν το μνημείο για να μην πλημμυρίσει

Η κακοκαιρία «απειλεί» τον τάφο της Αμφίπολης - Θωρακίζουν το μνημείο για να μην πλημμυρίσει
Εντείνονται οι τεχνικές εργασίες θωράκισης του ταφικού μνημείου και του αμέσως περιβάλλοντος χώρου
Εντατικά δουλεύουν στον λόφο Καστά, στην Αμφίπολη, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας -υπό τη διεύθυνση της Κ. Περιστέρη- για την αποφυγή επιπτώσεων από τις καιρικές συνθήκες.
Τα μέλη της ομάδας, σε αυτήν τη φάση, προχωρούν σε τεχνικές εργασίες θωράκισης του ταφικού μνημείου και του αμέσως περιβάλλοντος χώρου.
Οι εργασίες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, περιλαμβάνουν:
1) Τη διαμόρφωση των επιχώσεων του πρώτου θαλάμου σε βαθμιδωτό αντίβαρο για την ευστάθεια του δεύτερου διαφράγματος.
2) Την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αντιστήριξης για την προσωρινή σταθεροποίηση του επιστυλίου του δεύτερου διαφράγματος, το οποίο φαίνεται να στηρίζεται ασταθώς.
3) Την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών αντιστήριξης στον τοίχο των Σφιγγών.
4) Την κατασκευή επιπέδου εργασίας, με πλάκες κόντρα-πλακέ, επί του πρώτου διαμερίσματος, στο επίπεδο του επιστυλίου, για την ασφαλή πρόσβαση και τη λεπτομερή εγγύς παρατήρηση και επιθεώρηση της θόλου του πρώτου θαλάμου αλλά και για την ασφάλεια των εργαζομένων.
5) Την κατασκευή προσωρινής στραγγιστικής αύλακας, στην εξωτερική περίμετρο του περιβόλου, για την ευχερή απορροή ομβρίων υδάτων και την τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης, πίσω από την περιοχή του υπάρχοντος στεγάστρου προστασίας της εισόδου στον τάφο.
Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός των προσωρινών μέτρων αντιστήριξης και υποστήλωσης του δεύτερου διαφράγματος, ιδιαιτέρως προς τη δυτική πλευρά, ώστε να καταστεί δυνατή και ασφαλής η προσπέλαση και οι εργασίες αποχωμάτωσης και υποστήριξης της θόλου του δευτέρου θαλάμου.
Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του περιβόλου του τύμβου, στα νοτιοδυτικά. Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων προστασίας, θα ξεκινήσουν οι ανασκαφικές εργασίες εντός του μνημείου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS