Ισπανία: Αντλήθηκαν 3,037 δισ. ευρώ από δημοπρασία μεσο-μακροπρόθεσμων ομολόγων

Ισπανία: Αντλήθηκαν 3,037 δισ. ευρώ από δημοπρασία μεσο-μακροπρόθεσμων ομολόγων
Με τη δημοπρασία αυτή συμπληρώθηκε το ποσό που είχε προβλεφθεί να αντληθεί για το σύνολο του 2014, ήτοι 129 δισ. ευρώ
Καλύφθηκαν νωρίτερα του προβλεπόμενου, όπως και πέρυσι, οι στόχοι χρηματοδότησης του ισπανικού υπουργείου Οικονομικών με τη σημερινή δημοπρασία μεσο-μακροπρόθεσμων ομολόγων, απ' όπου αντλήθηκε ποσό ύψους 3,037 δισ. ευρώ.
Μόλις ενάμιση μήνα πριν τη λήξη του έτους, συμπληρώθηκε το ποσό των 129 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί για το 2014.
Όσον αφορά τη σημερινή δημοπρασία, που αφορούσε τριετή, πενταετή και ομόλογα λήξης 2041, το ισπανικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 3,037 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερο του προβλεπόμενου (3 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, από τη δημοπρασία των τριετών ομολόγων αντλήθηκε ποσό 1,209 δισ. ευρώ και από τα πενταετή 1,257 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό των 571 εκατ. ευρώ αντλήθηκε από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, λήξης 2041.
Στα τριετή ομόλογα, λήξης 31 Οκτωβρίου 2017, το επιτόκιο υποχώρησε στο 0,638% έναντι του 0,692% που είχε διαμορφωθεί στις 6 Νοεμβρίου, στα πενταετή ενισχύθηκε ελαφρώς στο 1,060% από 0,963% πριν, ενώ στα ομόλογα λήξης 2041 διαμορφώθηκε στο 3,455%.
Αν πληρωθεί το ημερολόγιο που έχει ανακοινώσει το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών, ακόμη μένουν να πραγματοποιηθούν δύο δημοπρασίες ομολόγων πριν το πέρας του 2014, πέραν των τριών δημοπρασιών εντόκων γραμματίων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS