Ευρωζώνη: Στο 2,3% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο έλλειμμα το γ' τρίμηνο του 2014

Ευρωζώνη: Στο 2,3% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο έλλειμμα το γ' τρίμηνο του 2014
Στην Ε.Ε. των 28 το έλλειμμα υποχώρησε στο 2,9% του ΑΕΠ
Στο 2,3% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο έλλειμμα της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Eurostat.
Στο σύνολο της Ε.Ε. το έλλειμμα υποχώρησε στο 2,9% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2014.
Τα δημόσια έσοδα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2014 αντιπροσώπευαν το 46,7% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ έναντι του 46,6% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ τα δημόσια έξοδα παρέμειναν στο 49,1%, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο.
Στην Ε.Ε. των 28, τα έσοδα ανήλθαν στο 45% του ΑΕΠ το εξεταζόμενο τρίμηνο και τα δημόσια έξοδα αντιπροσωπεύουν το 48% του ΑΕΠ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS