Ισπανία: Εκτιμήσεις για δημόσιο έλλειμμα κατώτερο του 5,5% του ΑΕΠ το 2014

Ισπανία: Εκτιμήσεις για δημόσιο έλλειμμα κατώτερο του 5,5% του ΑΕΠ το 2014
Πάνω από το 2% η ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας το 2015
Η Ισπανία έχει υπερ-εκπληρώσει τον στόχο για το δημόσιο έλλειμμα, τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών της χώρας, Íñigo Fernández de Mesa, ο οποίος εκτίμησε ότι το 2014 θα κλείσει κάτω του 5,5% του ΑΕΠ για το σύνολο της διοίκησης.
Όπως ανέφερε ο Íñigo Fernández de Mesa, η κυβέρνηση έχει μειώσει τον αρχικό στόχο του 2014 από το 5,8% του ΑΕΠ στο 5,5% και διαβεβαίωσε ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα, όχι μόνο έχει εκπληρωθεί αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει υπερ-εκπληρωθεί, όπως συνέβη το 2013, που έκλεισε στο 6,3% του ΑΕΠ έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 6,5% του ΑΕΠ.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ισπανία κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα από τα 90 δισ. ευρώ το 2012 στα 55 δισ. στα τέλη του 2014, ενώ τόνισε ότι η ισπανική οικονομία εισέρχεται το 2015 με ανάπτυξη ταχύτερη του 2%.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS