Ισπανία: Στο 4,62% του ΑΕΠ το δημόσιο έλλειμμα τον Νοέμβριο του 2014

Ισπανία: Στο 4,62% του ΑΕΠ το δημόσιο έλλειμμα τον Νοέμβριο του 2014
Διαμορφώθηκε στα 29,129 δισ. ευρώ
Στα 49,129 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο έλλειμμα της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2014, στο 4,62% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κάτι που υποδηλώνει πτώση 9% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013, αν και σε μηνιαία βάση καταγράφηκε ελαφρά αύξηση, καθώς τον Οκτώβριο είχε διαμορφωθεί στο 4,05% του ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι σήμερα, ο υφυπουργός Οικονομικών, Íñigo Fernández de Mesa, εκτίμησε ότι στο σύνολο του 2014 το έλλειμμα έκλεισε κάτω του 5,5% του ΑΕΠ για το σύνολο των διοικήσεων, που ήταν ο στόχος για το έτος.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS