Οι ελληνικές τράπεζες θα διασώσουν για μια ακόμη φορά το δημόσιο – Θα συμμετάσχουν σε διαδικασία rollover του χρέους εθελοντικά με όρο...– Τα 11 μέλη της ISDA είναι και primary dealers στα ομόλογα

  Οι ελληνικές τράπεζες θα διασώσουν για μια ακόμη φορά το  δημόσιο – Θα συμμετάσχουν σε διαδικασία rollover του χρέους εθελοντικά με όρο...– Τα 11 μέλη της ISDA είναι και primary dealers στα ομόλογα
Οι ελληνικές τράπεζες θα σταθούν για πολλοστή φορά στο ύψος των περιστάσεων και θα διασώσουν από την χρεοκοπία την Ελλάδα.
Με βάση ένα ευρύτερο σχέδιο που συζητείται σε ορισμένους κύκλους στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της διάσωσης της χώρας.

Συγκεκριμένα οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών σε συνεννόηση με το ελληνικό δημόσιο είτε θα υποβάλλουν αίτημα να υπάρξει rollover σε μέρος του παλαιού χρέους, είτε από την στιγμή που θα επισημοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο θα σπεύσουν να ανακοινώσουν ότι συμμετέχουν εθελοντικά σε μια τέτοια διαδικασία.
Με βάση αποχρώσες ενδείξεις αν η αναδιάρθρωση αφορά τα έτη 2012 με 2014 ή 2015 και θα επανεκδοθούν ομόλογα 7ετούς ή 8ετούς διάρκειας οι ελληνικές τράπεζες όπως τουλάχιστον αναφέρουν ορισμένες πηγές αναμένεται να ζητήσουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το ελληνικό δημόσιο να υπάρξει βελτιωμένο κουπόνι έχει αναφερθεί 0,50% αύξηση και ρήτρα που θα αναφέρει ότι όσα ομόλογα ενταχθούν στο rollover δεν θα υποστούν μελλοντικά haircut.
Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν θα στηρίξουν ενεργά το ελληνικό χρέος και αναμένεται να λάβουν πρωτοβουλίες ώστε να αποφευχθεί το πιστωτικό γεγονός.
Είναι προφανές ότι για να μην υπάρξει πιστωτικό γεγονός τα νέα ομόλογα που θα μπουν σε διαδικασία επιμήκυνσης να φέρουν τουλάχιστον ίδιους ή κατά το λογικότερο καλύτερους όρους π.χ. στο κουπόνι και ταυτόχρονα η διαδικασία να μην θεωρηθεί εξαναγκαστική αλλά διευκόλυνση προς το κράτος.
Ουσιαστικά το rollover να είναι μια αυστηρά εθελοντική διαδικασία.
Στο σκηνικό συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση μέσω rollover του ελληνικού χρέους θα πρέπει να προστεθεί και μια άλλη παράμετρος εξίσου ενδιαφέρουσα.
Οι 11 από τις 22 ξένες και ελληνικές τράπεζες που συμμετέχουν ως μέλη της ISDA δηλαδή της Διεθνούς Ένωσης Swaps και Παραγώγων η οποία καθορίζει πότε υπάρχει πιστωτικό γεγονός και πότε διακανονίζονται τα CDS είναι και βασικοί διαπραγματευτές αγοράς στο ελληνικό χρέος primary dealers.
Η παράμετρος αυτή αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερης σημασίας στο εγγύς μέλλον για τον αν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα.
Μεγάλη η πιθανότητα να επιδιώξουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο πιστωτικού γεγονότος το οποίο σχεδιάζεται από ορισμένους κύκλους.

Οι ελληνικές τράπεζες θα βοηθήσουν την Ελλάδα αλλά για καλό και για κακό μειώνουν τα ομόλογα τους

Η μη ανανέωση των ομολόγων από τις τράπεζες συμβάλλει στην σταδιακή μείωση των χαρτοφυλακίων ομολόγων στα χαρτοφυλάκια τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά το 2011 αναμένεται να λήξουν 7 δις ευρώ και το 2012 περίπου 10 δις ευρώ δηλαδή σε δύο χρονιές 17 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 2012 τα ομόλογα θα ανέρχονται στα 40 δισ ευρώ.
Μια άλλη παράμετρος εξίσου σημαντική είναι ότι η μείωση των ομολόγων δεν είναι αναλογική σε όλες τις τράπεζες.
Π.χ. η Εθνική κατέγραψε την μεγαλύτερη μείωση ακολούθησε η Eurobank ενώ σταθεροποιητικά κινούνται η Πειραιώς και η Alpha bank.
Στο α΄ τρίμηνο τα ομόλογα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 3 δις ευρώ περίπου σε σχέση με τα 7 δις ευρώ που θα είναι ο στόχος μείωσης υπό φυσιολογικές συνθήκες λόγω της ωρίμανσης των ομολόγων.
Με βάση τα τέλη Μαρτίου του 2011  το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατείχε  53,09 δις ευρώ ελληνικό χρέος από 56 δις στο τέλος του 2010 εκ των οποίων τα 21  δις ευρώ περίπου βρίσκονται στις κατηγορίες HTM και Lar, δηλαδή αποτιμώνται σε τιμές κτήσης.
Τα χαρτοφυλάκια AFS δηλαδή το διαθέσιμο προς πώληση επιδρά στο κεφάλαιο και το trading στα αποτελέσματα και τα οποία έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. To εμπορικό χαρτοφυλάκιο trading που επηρεάζει μόνο τα αποτελέσματα διαμορφώνεται μόλις στο 1,5 δις ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό ναι μεν διασφαλίζονται από τις μεγάλες διακυμάνσεις όπως συνέβη πρόσφατα μετά το άλμα του spread αλλά και κατακόρυφη πτώση να καταγραφεί δεν θα αποτυπωθεί  λογιστικά στα χαρτοφυλάκια. Απλά οι τραπεζίτες όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος δεν θα αγωνιούν τόσο όσο στο παρελθόν για την τύχη των χαρτοφυλακίων ομολόγων τους.
Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ομολόγων συντελέσθηκε οι τράπεζες πέρασαν μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους από το trading και AFS στο HTM και LaR.
Δηλαδή από τα χαρτοφυλάκια που αποτιμώνται σε χαρτοφυλάκια που δεν αποτιμώνται ή κατά το ορθότερο αποτιμώνται μόνο στην τιμή κτήσης.
Πάντως είναι ενδεικτικό ότι οι 8 ελληνικές και κυπριακές τράπεζες διαθέτουν συνολικά 55 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων τα 1,5 δις ευρώ αποτελούν το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Δηλαδή μόνο το 2,7% του χαρτοφυλακίου ομολόγων των τραπεζών αποτελεί το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Η Εθνική με 18,6 δις ευρώ εμφανίζει όπως είναι ήδη γνωστό το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων.
Από τα 18,6 δις ευρώ τα 5,4 δις ευρώ είναι το τίτλος το πρώην swaps της Goldman Sachs.
Τα 800 εκατ έντοκα, το 1,1 δις βρίσκεται στο AFS, τα 7,8 δις ευρώ στο LaR και τα 3,5 δις ευρώ στο HTM.
H μέση τιμή του χαρτοφυλακίου ομολόγων βρίσκεται στις 87,7 μονάδες βάσης και το AFS στις 69 μονάδες βάσης.
Πέραν από ελληνικά ομόλογα η Εθνική κατέχει 93 εκατ Βουλγαρίας, 110 εκατ Γερμανίας, 301 εκατ Ρουμανίας και πάνω από 3,5 δις ευρώ Τουρκίας μέσω της Finansbank.
Η Alpha bank κατέχει ελληνικά ομόλογα 4,6  δις ευρώ εκ των οποίων 4,6 δις ευρώ στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και 50 εκατ στο εμπορικό.
Πέραν αυτών κατέχει 30 εκατ κυπριακά ομόλογα, 15 εκατ Αυστρίας, 486 εκατ ευρώ Ρουμανίας.
Η Eurobank κατέχει 6,6  δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων 6,5  δις ευρώ στο επενδυτικό και 96 εκατ στο εμπορικό.
Επίσης κατέχει 359 εκατ ομόλογα Βουλγαρίας, 97 εκατ Κύπρου, 162 εκατ Γαλλίας, 294 εκατ Γερμανίας, 100 εκατ Ιταλίας και 27 εκατ Λιθουανίας, 905 εκατ Πολωνίας και 682 εκατ Ρουμανίας.
Η Πειραιώς κατέχει συνολικά 8,7 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων 8,5 δις ευρώ στο επενδυτικό και 200  ευρώ στο εμπορικό. Τα 8,7 παδις ευρώ κατανέμονται 5 δις στο HTM, 2,6 δις στο LaR, 1 δις στο AFS και 200 εκατ στο trading. Τα έντοκα επίσης είναι 500 εκατ ευρώ.
Παράλληλα κατέχει 542 εκατ ευρώ ομόλογα Ρουμανίας, εκ των οποίων 390 εκατ στο επενδυτικό και 152 εκατ ευρώ στο εμπορικό.
Η ΑΤΕ κατέχει 4,6 δις ευρώ έκθεση στο δημόσιο εκ των οποίων τα 4,4 δις ευρώ είναι στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και 111 εκατ ευρώ στο εμπορικό.
Επίσης κατέχει ομόλογα Ρουμανίας 96 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου κατέχει ομόλογα 871 εκατ της Κύπρου, 1,894 δις ευρώ Ελλάδος 356 εκατ Ιρλανδίας, 32 εκατ Ουγγαρίας, 59 εκατ Πολωνίας και 17 εκατ Σλοβενίας.
Η Marfin Popular Bank κατέχει 2,8 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα τα οποία βρίσκονται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Αυστρίας 307 εκατ ευρώ, Κύπρου 314 εκατ ευρώ, 84 εκατ Ιρλανδίας.
Το ΤΤ διαθέτει 5,371 εκατ ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων τα 5,218 δις ευρώ στο επενδυτικό και 146 εκατ ευρώ στο εμπορικό.

Ομόλογα  ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών

Ποσά σε δις ευρώ – ομόλογα Ελλάδος

Τράπεζα        Σύνολο    Επενδυτικό     Εμπορικό

Εθνική             18,6            17,8                0,8

Alpha                4,6             4,6                0,050

Eurobank          6,6            6,5                0,096

Πειραιώς            8,7            8,5                0,2

Κύπρου             1,894          1,8                 -

Marfin                 2,8            2,8             -

ATE                    4,6             4,5               0,100

TT                       5,3           5,218             0,146

Σύνολο               53,09        51,7               1,5Primary Dealers στην Ελλάδα και μέλη της ISDA

ALPHA BANK S.A
BANCA IMI S.p.A
BARCLAYS BANK PLC
ISDA
BNP PARIBAS S.A. ISDA
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD ISDA
DEUTSCHE BANK AG  ISDA
EFG EUROBANK ERGASIAS AE
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
EMPORIKI BANK
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ISDA
HSBC BANK PLC
ING BANK NV
JP MORGAN SECURITIES LTD ISDA
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ISDA
MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL LTD ISDA
NOMURA INTERNATIONAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ISDA
SOCIETE GENERALE ISDA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
UBS LTD ISDA
UNICREDIT BANK AG

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS