Ουκρανία: Σε χαμηλό 12 ετών τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος της κεντρικής τράπεζας

Ουκρανία: Σε χαμηλό 12 ετών τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος της κεντρικής τράπεζας
Υποχώρησαν τον Φεβρουάριο στα 5,625 δισ. δολάρια
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003 υποχώρησαν τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος της κεντρικής ουκρανικής τράπεζας.
Ειδικότερα, τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας υποχώρησαν τον Φεβρουάριο στα επίπεδα των 5,625 δισ. δολαρίων.
Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2003.
Ας σημειωθεί πως η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας παρεμβαίνει διαρκώς στην αγορά συναλλάγματος, προκειμένου να στηρίξει το ουκρανικό νόμισμα (γρίβνα), το οποίο δέχεται ισχυρές πιέσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS