Η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων στο επίκεντρο της συνάντησης Γ. Σταθάκη - ΠΣΕ

Η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων στο επίκεντρο της συνάντησης Γ. Σταθάκη - ΠΣΕ
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, τη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων και την ενεργοποίηση χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ
Ζητήματα όπως η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων και η ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Γ. Σταθάκη, με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Χ. Σακελλαρίδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ. Κυριάκο Λουφάκη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΕ, οι Σύνδεσμοι των Εξαγωγέων υπέβαλλαν προς τον κ. Σταθάκη, αναλυτικά υπομνήματα και προτάσεις ενεργοποίησης μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, που απαντά στις βασικές προκλήσεις της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, όπως η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων, η προώθηση/προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, με την υποστήριξη διεθνοποίησης, ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, τη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων και την ενεργοποίηση χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.
Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «η πρώτη συνάντηση με τον άμεσα αρμόδιο για θέματα εξωστρέφειας Υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη έγινε σε ένα πολύ θετικό κλίμα, μέσα στο οποίο αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες του εξαγωγικού κόσμου της χώρας. Ο Υπουργός και οι άμεσοι συνεργάτες του, ο Γ.Γ. Οικονομίας, κ. Μάνος Μανουσάκης και Εμπορίου, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, έχουν άμεση γνώση των προκλήσεων του εξαγωγικού κόσμου της χώρας και ισχυρή διάθεση εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Ο ΠΣΕ χαιρετίζει τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και την προώθηση ρύθμισης για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να ανακουφιστούν σε ένα σημαντικό βαθμό από τις συνέπειες της πολυετούς ύφεσης, ανακτώντας εξωστρεφή δυναμική.
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η συμβολή των εξαγωγών είναι κεφαλαιώδης για την ανάκαμψη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ώστε να καταστεί βιώσιμο το εξωτερικό χρέος της χώρας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, αταλάντευτα θα συνεχίζει να υποστηρίζει το όραμα μίας πιο εξωστρεφούς οικονομίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της πορείας, δεδομένου ότι η Ευρώπη αποτελεί το φυσικό χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων».

Οι προτάσεις του ΠΣΕ

Στο Υπόμνημα που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, προβλέπονται δράσεις, παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις σε 3 βασικούς Άξονες: τη χάραξη αποτελεσματικής Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, την ενίσχυση της ρευστότητας και την υποστήριξη διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και την άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών αντικινήτρων στις εξαγωγικές διαδικασίες.
Πιο αναλυτικά, η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας πρότεινε τρόπους για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του Δημοσίου, με παράλληλη ενίσχυση των βασικών πυλώνων στήριξης της εξωστρέφειας, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και το Enterprise Greece, σε συνεργασία με τους φορείς της Οικονομικής Διπλωτίας.
Παράλληλα, ανέλυσε τα πεδία δράσης της υπό δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας (προχρηματοδότηση εξαγωγών, factoring, εγγυοδοσίες, κεφάλαια κίνησης), ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην τόνωση ρευστότητας των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της παραγωγικής μηχανής της χώρας, ενώ τόνισε τη σημασία άμεσης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ σε δράσεις προώθησης/προβολής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με κίνητρα διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, προτάθηκε η ανάληψη κοινής δράσης από τα συναρμόδια Υπουργεία για την προώθηση μέτρων μείωσης του παραγωγικού και ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα, ώστε να ανακάμψει η ανταγωνιστικότητα ειδικά της βιομηχανίας/μεταποίησης.
Αντίστοιχα, ο ΠΣΕ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων σε θέματα που αφορούν την απλοποίηση και επιτάχυνση των εξαγωγικών διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας θα προκύψει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 30% περίπου σε μακροπρόθεσμο διάστημα, οδηγώντας στη δημιουργία περισσότερων από 300.000 νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς Διεθνών Οργανισμών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS