Ιταλία: Στο 3% επί του ΑΕΠ αυξήθηκε το δημόσιο έλλειμμα το 2014

Ιταλία: Στο 3% επί του ΑΕΠ αυξήθηκε το δημόσιο έλλειμμα το 2014
Το δ’ τρίμηνο του 2014 το έλλειμμα αυξήθηκε σε 2,3% επί του ΑΕΠ
Στο 3% επί του ΑΕΠ αυξήθηκε το έλλειμμα της ιταλικής κυβέρνησης το 2014, σε σύγκριση με έλλειμμα 3% επί του ΑΕΠ το 2013.
Τα στοιχεία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα μαζί με τα στοιχεία για το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ειδικότερα, ως προς το δ’ τρίμηνο του 2014, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 2,3% επί του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,2% το δ’ τρίμηνο του 2013.
Η επί τα χείρω μεταβολή του ιταλικού ελλείμματος υποδηλώνει μια αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις ικανές να μειώσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, ενώ δείχνουν ότι θα πρέπει οι προσπάθειες να επιταχυνθούν κατά το τρέχον έτος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS