Ο SSM μπλοκάρει την τοποθέτηση Ρουμελιώτη στο ΤΧΣ λόγω τραπεζικής προϋπηρεσίας

Ο SSM μπλοκάρει την τοποθέτηση Ρουμελιώτη στο ΤΧΣ λόγω τραπεζικής προϋπηρεσίας
Η κυβέρνηση και ο ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να μελετήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή το ζήτημα Ρουμελιώτη γιατί ο κίνδυνος απόρριψης είναι πολύ μεγάλος.
Ο SSM ο μόνιμος μηχανισμός εποπτείας των τραπεζών φαίνεται ότι μπλοκάρει την τοποθέτηση του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο Ρουμελιώτης ενδιαφερόταν για την θέση του προέδρου του ΤΧΣ.
Ωστόσο ο SSM φαίνεται ότι μπλοκάρει την διαδικασία για δύο λόγους
1)Η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ορίζει ότι τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής για να διοριστούν στο Ταμείο, υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να έχουν εργαστεί τα τελευταία 3 χρόνια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Ειδικά μάλιστα για καίριες θέσεις όπως της διοίκησης ο νόμος είναι ξεκάθαρος.
Ο Ρουμελιώτης ήταν αντιπρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς και σύμβουλος της διοίκησης Πειραιώς μέχρι πρότινος.
Ως εκ τούτου με βάση τον νόμο που διέπει το ΤΧΣ υπάρχει θέμα confidentiality που θέτει και ο νόμος και ο SSM.
Πως ο Ρουμελιώτης θα ελέγξει την Πειραιώς για την οποία εργαζόταν μέχρι πρότινος;
Μπορεί ένα τραπεζικό στέλεχος να αναλάβει καίριο ρόλο σε ένα Ταμείο που είναι μέτοχος των τραπεζών;
Μπορεί ένα τραπεζικό στέλεχος να είναι αντικειμενικό με την τράπεζα στην οποία εργαζόταν;
Αν υπάρχει θετική ή αρνητική προκατάληψη του στελέχους προς την τράπεζα που εργαζόταν αυτό δεν θα επηρεάσει τον ρόλο ως προέδρου στο ΤΧΣ;
Όλα αυτά είναι βασικά προβλήματα που δεν αφορούν ειδικά τον Ρουμελιώτη αλλά κάθε τραπεζικό στέλεχος που θα ήθελε να αναλάβει την θέση του προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
2)Η κυβέρνηση έχει εξετάσει να αλλάξει τον νόμο που διέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να επιτρέπει σε πρώην τραπεζικά στελέχη να δύνανται να αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις στο ΤΧΣ.
Όμως o SSM δεν συμφωνεί με φωτογραφικούς νόμους, όπως δεν συμφωνεί και με την τοποθέτηση τραπεζικού στελέχους που συμμετείχε σε διοικητικό συμβούλιο τράπεζας και είχε ρόλο στο management.
Ο SSM, υπενθυμίζεται απέρριψε την τοποθέτηση του Γιώργου Μιχελή στην Εθνική στην θέση του CEO με το πρόσχημα της έλλειψης εμπειρίας στο risk management.
(Ο Μιχελής απορρίφθηκε και για άλλους λόγους κυρίως λόγω παρέμβασης θεσμικού παράγοντα).
Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, η κυβέρνηση να προτείνει τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη στο ΤΧΣ και ο SSM να τον απορρίψει λόγω πρότερης τραπεζικής προϋπηρεσίας και με αιτία την σύγκρουση συμφερόντων.
Η κυβέρνηση και ο ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να μελετήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή το ζήτημα Ρουμελιώτη γιατί ο κίνδυνος απόρριψης είναι πολύ μεγάλος.
Ο Ρουμελιώτης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο, σε άλλη θέση ώστε να στηρίξει την κυβέρνηση ενώ σημειώνεται ήδη αποτελεί στενό συνεργάτη του Γ. Βαρουφάκη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS