Αντιδράσεις επενδυτών για την ΑΜΚ της Nexans Ελλάς – Επιστολή ΣΕΔ στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

Αντιδράσεις επενδυτών για την ΑΜΚ της Nexans Ελλάς – Επιστολή ΣΕΔ στην Επ. Κεφαλαιαγοράς
Τις αντδράσεις, τα ερωτήματα και τις ενστάσεις των επενδυτών - μετόχων της Nexans Ελλάς για την αύξηση κεφαλαίου εκφράζει σε επιστολή του στην Επ. Κεφαλαιαγοράς ο ΣΕΔ
Επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κώστα Μποτόπουλο έστειλε ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) με αφορμή την αναγγελία της αύξησης κεφαλαίου της NEXANS ΕΛΛΑΣ και τους όρους που ανακοινώθηκαν.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του ΣΕΔ Μπάμπης Εγγλέζος και ο Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Κουτούπης, μεταξύ άλλων επισημαίνει τις πολλαπλές ενστάσεις και τα ερωτήματα των επενδυτών.
Καλεί την Ε.Κ. να εξετάσει την πιθανότητα να μην εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης, καθώς το ποσό που ζητείται είναι πολύ υψηλότερο από ότι «δικαιολογεί» η αιτίαση της αύξησης, ενώ ερωτήματα υπάρχουν και για την τιμή της αμκ που πιέζει σημαντικά τη μετοχή.

Η επιστολή του ΣΕΔ έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
 
Μετά από πολλά παράπονα που δεχθήκαμε από μέλη μας, σας αποστέλλουμε επιστολή του ΔΣ του ΣΕΔ, σχετικά με την ΑΜΚ της εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου έγινε δέκτης σειράς ερωτημάτων
από μέλη του και μετόχους της εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., σχετικά με την αναγγελία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 21 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, θέμα που θα κληθούν οι μέτοχοι  να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου 2015.

Συνοπτικά τα ερωτήματα και οι ενστάσεις που τέθηκαν από τα μέλη μας και μετόχους της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., εστιάζονται στην χρησιμότητα αλλά και τον πραγματικό σκοπό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που το ύψος της, είναι τριπλάσιο και πλέον, της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.

Έχοντας υπ’ όψιν ότι τίθεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε 0,79 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και ταυτόχρονα η έγκριση της «θηριώδους» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 21 εκατ. ευρώ, με αιτιολογία την μείωση των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, που το ύψος τους όμως είναι αρκετά χαμηλότερο του ζητούμενου ποσού της αυξήσεως, ενώ η τιμή εξάσκησης πρόκειται να καθοριστεί περίπου στη νέα ονομαστική αξία της μετοχής, τουλάχιστον 0,79 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που πιέζει αυτόματα την τρέχουσα τιμή σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτήν της ημέρας αναγγελίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας εκφράζουν έντονα τον φόβο ότι τόσο η κατά πολύ χαμηλότερη τιμή της αυξήσεως από την τρέχουσα κατά την ημερομηνία εξαγγελίας, αλλά κυρίως το υπερβολικό και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ύψος της, που λόγω της οικονομικής συγκυρίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την
συμμετοχή του συνόλου των μετόχων μειοψηφίας στο ποσοστό που τους αναλογεί, ενώ η ίδια η εταιρεία πρόκειται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της, όχι όμως εισφέροντας φρέσκο χρήμα στα ταμεία της εταιρείας, αλλά κεφαλαιοποιώντας τον υφιστάμενο δανεισμό που είχε προς την μητρική
εταιρεία Νexans Participations S.A. αφού η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. έχει ως δανειστή την μητρική της και όχι τις τράπεζες, θα πετύχει με αυτό τον τρόπο να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των μετόχων μειοψηφίας με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού της μητρικής και να ανοίξει τον δρόμο σε μια «εύκολη» δημόσια πρόταση και έξοδο από το Χ.Α. και μάλιστα σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή της ημέρας εξαγγελίας της Γενικής Συνέλευσης αλλά και του μέσου όρου του προηγούμενου διαστήματος, όταν η εταιρεία το αποφασίσει.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ζητούμε να εξετασθεί η περίπτωση να μην εγκριθεί η ΑΜΚ στο ύψος που έχει θέσει το ΔΣ της εταιρείας, αφού δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για το δυσανάλογα μεγάλο ζητούμενο ποσό που θα έχει ως μόνο πραγματικό αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού των μετόχων μειοψηφίας και παράλληλα την αύξηση του ποσοστού του μετόχου πλειοψηφίας, σε όρια που θα του επιτρέπουν στο μέλλον να προβεί σε μια «εύκολη» δημόσια πρόταση.

Σημειώνουμε δε ότι η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές της καταστάσεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι προοπτικές του κλάδου που ανήκει είναι ευνοϊκές και δεν προκύπτει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη μηδενισμού του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων προς την μητρική εταιρεία».

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS