Νέα χαλάρωση στα capital controls - Αύξηση του ημερήσιου ορίου για συναλλαγές στο εξωτερικό στα 150 χιλ. ευρώ - Εν αναμονή της ΠΝΠ

Νέα χαλάρωση στα capital controls - Αύξηση του ημερήσιου ορίου για συναλλαγές στο εξωτερικό στα 150 χιλ. ευρώ - Εν αναμονή της ΠΝΠ
H νέα ΠΝΠ θα προβλέπει την αύξηση του ημερήσιου ορίου ανά πελάτη από 100 χιλ. ευρώ την ημέρα σε 150 χιλ. ευρώ την ημέρα

Νέα χαλάρωση στα capital controls αναμένεται σήμερα, καθώς η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα προβλέπει αύξηση του ημερήσιου ορίου για συναλλαγές επιχειρήσεων προς το εξωτερικό.
Αναλυτικά, η νέα ΠΝΠ θα προβλέπει την αύξηση του ημερήσιου ορίου ανά πελάτη από 100 χιλ. ευρώ την ημέρα σε 150 χιλ. ευρώ την ημέρα.
Το σωρευτικό όριο ανά συστημική τράπεζα θα αυξηθεί σε 5 εκατ. ευρώ ημερησίως, από 3,4 εκατ. ευρώ.
Επίσης προβλέπεται αύξηση του ημερησίου ορίου που θα εγκρίνουν οι υποεπιτροπές, από 15 εκατ. την ημέρα σε 22 εκατ. την ημέρα.

ww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS